Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindpark Horshaga
  • Antal verk25
  • Totalhöjd200 meter
  • Driftstart2025

Fakta och information

Vindpark Horshaga är lokaliserat några kilometer utanför Åseda i Uppvidinge kommun och består av de tre projektområdena Horshaga, Älmedal och Rosenholm. Området domineras av skogsmark och till stor del aktiv produktionsskog. Området är till stor del utpekat som riksintresse för vindbruk och delar av området är utpekade i kommunens översiktsplan som prioriterade och möjliga områden för vindkraft.

Sammanlagt finns det 36 tillståndsgivna vindkraftverk för vindparken, men 25 vindkraftverk kommer att byggas. Byggstart för Vindpark Horshaga bedöms kunna ske under 2024 med driftstart 2025.

Projektområde Horshaga
Tillståndet för elva vindkraftverk i Horshaga vann laga kraft i mars 2016.

Antal vindkraftverk: 11
Totalhöjd: 200 meter

Projektområde Älmedal
Tillståndet för nio vindkraftverk i Älmedal vann laga kraft i april 2018.

Antal verk: 9
Totalhöjd: 200 meter

Projektområde Rosenholm
Tillståndet har tagits fram av Statkraft och vann laga kraft 2016. SR Energy tog över projektet under 2019. Tillstånd finns för 16 vindkraftverk varav fem kommer att byggas.

Antal vindkraftverk: 5
Tillståndsgiven totalhöjd: 180 meter

Antal verk: 25
Totalhöjd: 200 meter
Driftstart: 2025

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Per har varit byggprojektledare för Vindparkerna Åby-Alebo och Tvinnesheda, han har jobbat på SR Energy sedan 2018.