Stena Renewable blir SR Energy. Vi har bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vindpark Horshaga
  • Antal verk11
  • Totalhöjd200 meter
  • Driftstart2025

Fakta och information

Projektområdet är lokaliserat vid Horshaga, cirka sex kilometer väster om Åseda i Uppvidinge kommun. Området domineras av skogsmark, till stor del aktiv produktionsskog. Projektområdet i sin helhet ligger inom utpekat område för riksintresse för vindbruk.

Tillståndet för elva vindkraftverk i Horshaga vann laga kraft i mars 2016. Byggstart av vindparken bedöms kunna ske 2024.

Antal verk: 11
Totalhöjd: 200 meter
Driftstart: 2025
MARS 2016

Lagakraftvunnet miljötillstånd

OKT 2025

Driftstart

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan har jobbat på SR Energy sedan 2008 och har t ex varit med och byggt Lemnhult och startat upp Tvinnesheda. Sedan 2018 är Dan vår projektchef.

Marika har varit på SR Energy sedan 2019 och är byggprojektledare för bland annat Vindpark Riskebo och Älgkullen.

Marika Åkerman

Projektledare

Julia stöttar upp projektavdelningen sedan 2020 och arbetar i de flesta projekten från tidigt skede, i tillståndsfasen och byggfasen.

Julia Nordgärd

Projektadministratör