Stena Renewable blir SR Energy. Vi har nyligen bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vindpark Horshaga
  • Antal verk11
  • Totalhöjd200 meter
  • Driftstart2025

Fakta och information

Projektområdet är lokaliserat vid Horshaga, cirka sex kilometer väster om Åseda i Uppvidinge kommun. Området domineras av skogsmark, till stor del aktiv produktionsskog. Projektområdet i sin helhet ligger inom utpekat område för riksintresse för vindbruk.

Tillståndet för elva vindkraftverk i Horshaga vann laga kraft i mars 2016. Byggstart av vindparken bedöms kunna ske 2024.

Antal verk: 11
Totalhöjd: 200 meter
Driftstart: 2025
MARS 2016

Lagakraftvunnet miljötillstånd

OKT 2025

Driftstart

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan är projektchef sedan 2018.

Marika Åkerman

Projektledare

Julia Nordgärd

Projektadministratör