Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindpark Horshaga
 • Antal verk25
 • Totalhöjd180-200 meter
 • Driftstart2025

Nyheter
Vindpark Horshaga

14/6 - 24

Information om vägarbeten längs vägen mot Älmedal

Bygget av Vindpark Horshaga har pågått sedan i vintras, och under sommaren kommer vägarbeten med vägbreddning att utföras på den enskilda vägen mot Älmedal. Sträckan som berörs är cirka 700 meter, från bron vid Badebodaån, förbi Grönadal och fram till vindparksinfarten. Även korsningen vid Kexagatan kommer att breddas. Sträckorna där arbete kommer att pågå har markerats med blått på kartan nedan.

Vägbreddningarna kommer att utföras av en hjulgrävmaskin och grusmaterial kommer att levereras från Åseda. Vägen kommer inte behöva stängas av, vilket innebär att fordon alltid kan passera. Arbetena beräknas ta 3-4 veckor med start vecka 25.

Maskinen kommer inte vara på plats alla dagar/veckor men när arbete pågår sätts vägarbetstavlor samt skyltar med 30 km/tim upp förbi maskinen. Tid/dagar när maskinen inte är på plats är sträckan skyltad med varningsskyltning samt med blåa skyltar för rekommenderad hastighetsbegränsning 50 km/tim. Vägen kommer att breddas till ca 7 meters bredd.

Tänk på att köra sakta förbi maskinerna för allas säkerhet.

Öppna kartan som pdf här: Informationsbrev om vägarbeten längs med vägen mot Älmedal

Om ni har frågor om byggarbetet kan ni höra av er till P-A Pettersson på Veidekke, på nummer:
070- 555 78 67 eller Per-Anders.Pettersson@veidekke.se

6/12 - 23

Nu startar bygget - välkommen på öppet hus!

I samband med byggstart av Vindpark Horshaga bjuder vi in till öppet hus i form av en utställning. Där får du som är intresserad av att veta mer om byggnation och drift av vindparken möjlighet att ta del av information. På plats finns personal från SR Energy, E.ON och Veidekke för att svara på frågor. Välkomna!

När: 10 januari mellan kl 17:00 - 20:00
Var: Hotell Olof i Åseda

5/12 - 23

Prenumerera på nyheter om Vindpark Horshaga

Missa ingenting! Registrera din e-postadress för att få notiser om viktiga händelser i projektet.

Fakta och information

Vindpark Horshaga är lokaliserat några kilometer utanför Åseda i Uppvidinge kommun och består av de tre projektområdena Horshaga, Älmedal och Rosenholm. Området domineras av skogsmark med aktivt skogsbruk och är till stor del utpekat som riksintresse för vindbruk. Delar av området är även utpekade i kommunens översiktsplan som prioriterade och möjliga områden för vindkraft.

Vindparken berör ett fyrtiotal fastigheter som ägs av ett trettiotal privata markägare, Växjö Stift och Sveaskog. Sammanlagt finns det 36 tillståndsgivna vindkraftverk för vindparken, men 25 vindkraftverk kommer att byggas. Byggstart för Vindpark Horshaga skedde under janauri 2024 och driftstart är beräkand till 2025.

I samband med byggstart av vindparken bjöd vi in till öppet hus för de som är intresserade av att veta mer om byggnationen och driften av vindparken. Utställningen som visades finns tillgängligt för nedladdning här intill.

Projektområde Horshaga
Tillståndet för elva vindkraftverk i Horshaga vann laga kraft i mars 2016.

Antal vindkraftverk: 11
Totalhöjd: 200 meter

Projektområde Älmedal
Tillståndet för nio vindkraftverk i Älmedal vann laga kraft i april 2018.

Antal verk: 9
Totalhöjd: 200 meter

Projektområde Rosenholm
Tillståndet har tagits fram av Statkraft och vann laga kraft 2016. SR Energy tog över projektet under 2019. Tillstånd finns för 16 vindkraftverk varav fem kommer att byggas.

Antal vindkraftverk: 5
Tillståndsgiven totalhöjd: 180 meter

När SR Energy anlägger vindparker i en kommun blir bolaget en lokal företagare. Att ställa upp för föreningslivet är en del av modernt företagande och ett naturligt sätt för oss att visa vårt lokala engagemang. Vi åtar oss som en del i vår affärsverksamhet, att årligen dela ut Vindbonus till det lokala föreningslivet.

Varje år delar SR Energy ut 10 000 kronor per byggt vindkraftverk till föreningslivet som verkar i närheten av våra vindparker. Vindbonusen är ett bra sätt för oss att hålla kontakt med bygden där våra parker drivs, hålla oss synliga och få tillfälle att informera om vindparken och framtida planer.

Föreningar kan ansöka om både större och mindre bidrag till aktiviteter som utflykter, ny utrustning, reparationer eller annan aktivitet som planeras. För varje vindpark finns en jury som går igenom ansökningarna och beslutar vilka föreningar som ska få ta del av Vindbonusen.
Föreningslivet i Sverige är starkt och lever på ideella insatser som räcker väldigt långt, men ibland krävs mer resurser. Då är Vindbonus från SR Energy ett välkommet tillskott som kan göra de ideella insatserna ännu mer effektiva. Det är vårt sätt att visa att vi bryr oss.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information när ansökan för Vindbonus öppnar.

Välkommen med din ansökan här: Ansök om Vindbonus

Fotograf Maria Hansson. Ludvika minicirkus.

JAN 2024

Avverkning påbörjas

FEB 2024

Byggnation av vägar, ytor, kranplatser mm startas

AUG 2024

Gjutning av fundament påbörjas

MAJ 2025

Leverans och montering av vindkraftverk

DEC 2025

Alla vindkraftverk planeras vara klara och driftsatta

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft:

Energimyndigheten.se

Naturvårdsverket.se

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Vanliga frågor

Vi besvarar dina frågor  Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna som vi får i samband med byggnation av en vindpark.  Hur påverkas jag som närboende?

  Under anläggningstiden är området en byggarbetsplats och det kan finnas risker för allmänheten att vistas i området. Tillträde under byggnationen kommer därför vara begränsat. Kontakta Veidekke inför eventuell vistelse i skogen intill byggarbetsplatsen, Veidekke har ansvar för säkerheten i området. Kontaktuppgifter till både SR Energy och Veidekke finns längre ner på sidan.

  När vindparken är byggd gäller allemansrätten som vanligt.

  Byggnation av vindparken kommer tidvis att innebära fler transporter längs Ösjöbolsvägen och väg 23/37 till vindparkens tre infarter. Det är framför allt vid gjutning av vindkraftverkens fundament och när vindkraftverkens delar levereras som den ökade trafiken märks av. De långa och tunga transporterna med torndelar och vingar körs på nätterna för att störa så lite som möjligt, men övriga transporter sker dagtid. Förekommande arbetsmoment under byggnationen, förutom fordonstrafik, är tunga lyft och sprängning. Vid dessa tillfällen behöver allmänheten hålla avstånd.

  Sprängning aviseras genom en signal från en siren. Innan sprängning ges en varningssignal med korta signaler (- - -) och efter genomförd sprängning sker en lång signal ( ---- ). Under perioder när vi spränger kommer varningsskyltar finnas på anslutande vägar.

  Hur går byggnationen till?

  Byggnationen börjar med märkning av värden som ska skyddas varvid avverkningen påbörjas för vägar och kranplaner. Därefter förstärks och breddas befintliga vägar och nya vägar byggs tillsammans med de kranplaner som behövs intill vindkraftverken.

  Fundamenten till vindkraftverken armeras och gjuts på plats. Storleken på ett bergsförankrat fundament motsvarar betong från cirka 50 betongbilar. När man gjuter vill man ha ett kontinuerligt flöde av betong för att få en bra betongkonstruktion vilket innebär att trafiken till vindparken tidvis blir intensiv vid gjutning.

  Montage av vindkraftverken utförs med fördel på sommaren då det blåser mindre. Montaget av vindkraftverken startar med att man monterar de första två torndelarna med en mindre kran och sedan används en större kran, med en bom på över 140 meter, för att lyfta de sista torndelarna, tornhuset samt vingarna på plats. Vindkraftverken tas i drift allt eftersom de är klara och inkopplade på elnätet. Vestas är både turbin- och serviceleverantör för Vindpark Horshaga under hela vindparkens driftstid på minst 35 år. Vestas servicetekniker kommer regelbundet att befinna sig i området.

  I vindparken läggs ett internt elnät på 30 kV samt optofiber. Vindkraftverkens produktion samlas upp och mäts i de mottagningsstationer som byggs i respektive del av vindparken. Vindparken ansluts av E.ON till deras ledningar på 130 kV i den nya transformatorstationen, mellan samhällena Älmedal och Horshaga.

  Kan jag komma på studiebesök i vindparken?

  Vi tar gärna emot studiebesök i våra vindparker. Kontakta oss gärna vid intresse av studiebesök.

  Kontaktpersoner

  P-A Pettersson

  Platschef, Veidekke

  Per har varit byggprojektledare för Vindparkerna Åby-Alebo och Tvinnesheda, han har jobbat på SR Energy sedan 2018.