Stena Renewable blir SR Energy. Vi har bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vindpark Tönshult
  • Antal verk16
  • Totalhöjd270 meter

Fakta och information

Projektet Tönshult ligger i Hultsfred kommun, tre mil sydväst om Hultsfred och cirka sex kilometer söder om Virserum. Området är utpekat i kommunens vindbruksplan som lämpligt för vindkraft och är i huvudsak bestående av skogslandskap. Markanvändningen i området utgörs till stor del av skogsbruk.

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken lämnades till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län våren 2021. Med anledning av att kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun i nuläget beslutat att inte tillstyrka Vindpark Tönshult har ansökan återkallats. Området är dock fortsatt mycket lämpligt för vindkraft och vi avvaktar nu kommunens pågående arbete med en uppdaterad vindbruksplan.

Antal verk: 16
Totalhöjd: 270 meter

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan har jobbat på SR Energy sedan 2008 och har t ex varit med och byggt Lemnhult och startat upp Tvinnesheda. Sedan 2018 är Dan vår projektchef.

Julia stöttar upp projektavdelningen sedan 2020 och arbetar i de flesta projekten från tidigt skede, i tillståndsfasen och byggfasen.

Julia Nordgärd

Projektadministratör