Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindpark Tönshult
  • Antal verk16
  • Totalhöjd270 meter

Fakta och information

Projektet Tönshult ligger i Hultsfred kommun, tre mil sydväst om Hultsfred och cirka sex kilometer söder om Virserum. Området är utpekat i kommunens vindbruksplan som lämpligt för vindkraft och är i huvudsak bestående av skogslandskap. Markanvändningen i området utgörs till stor del av skogsbruk.

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken lämnades till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län våren 2021. Med anledning av att kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun i nuläget beslutat att inte tillstyrka Vindpark Tönshult har ansökan återkallats. Området är dock fortsatt mycket lämpligt för vindkraft och vi avvaktar nu kommunens pågående arbete med en ny översiktsplan där frågor om vindkraft kommer vara ett tema till översiktsplanen.

När SR Energy anlägger vindparker i en kommun blir bolaget en lokal företagare. Att ställa upp för föreningslivet är en del av modernt företagande och ett naturligt sätt för oss att visa vårt lokala engagemang. Vi åtar oss som en del i vår affärsverksamhet att årligen dela ut Vindbonus till det lokala föreningslivet kring våra byggda vindparker. Vindbonusen är idag 10 000kr per vindkraftverk och år.

Antal verk: 16
Totalhöjd: 270 meter

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:
Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft:
Energimyndigheten.se
Naturvårdsverket.se

Korta filmer som sammanfattar utredningen om stärkta incitament för utbyggd vindkraft (Incitamentsutredningen) som överlämnades till regeringen den 27 april 2023:
Incitamentsutredningen (SOU 2023:18)

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Sebastian har varit på SR Energy sedan 2020 och jobbar med tidiga skeden av nya projekt, bland annat med att hitta nya områden att utveckla.

Sebastian Zartmann

Projektledare