Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindpark Tönshult
  • Antal verk16
  • Totalhöjd270 meter

Fakta och information

Projektet Tönshult ligger i Hultsfred kommun, tre mil sydväst om Hultsfred och cirka sex kilometer söder om Virserum. Området är utpekat i kommunens vindbruksplan som lämpligt för vindkraft och är i huvudsak bestående av skogslandskap. Markanvändningen i området utgörs till stor del av skogsbruk.

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken lämnades till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län våren 2021. Med anledning av att kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun i nuläget beslutat att inte tillstyrka Vindpark Tönshult har ansökan återkallats. Området är dock fortsatt mycket lämpligt för vindkraft och vi avvaktar nu kommunens pågående arbete med en ny översiktsplan där frågor om vindkraft kommer vara ett tema till översiktsplanen.

Antal verk: 16
Totalhöjd: 270 meter

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Sebastian har varit på SR Energy sedan 2020 och jobbar med tidiga skeden av nya projekt, bland annat med att hitta nya områden att utveckla.

Sebastian Zartmann

Projektledare