Stena Renewable blir SR Energy. Den 1 december byter vi namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vindpark Saxberget
  • Antal verk17
  • Totalhöjd125-150 meter
  • Effekt/verk2 MW
  • Motsvarande elförsörjning hushåll30 000
  • Driftstart2008

Nyheter
Vindpark Saxberget

13/12 - 21

Vindbonus Saxberget 2022

Nu är det dags att ansöka om vindbonus för alla föreningar som är verksamma i områden kring Vindpark Saxberget! Varje år delar vi ut Vindbonus som är 10 000 kr per verk, de pengarna samlas i en pott som föreningarna i närområdet kan söka från. Sista ansökningsdag är 31 Jan. Vi ser fram emot alla årets ansökningar!

 

 

12/3 - 21

Vindbonus 2021

Nu är det klart vilka föreningar i Ludvika kommun som får dela på årets Vindbonus för Vindpark Saxberget. Vi fick in många ansökningar i år, och de 10 föreningar som kommer motta vindbonus är:

Björnhyttans Byalag

Grängesberg Bandyklubb

Harnäs Idrottsförening

Ludvika Hockey

Ludvika Ridklubb

Ludvika Snöskoterklubb

Norrbo Folkets Hus förening

Orienteringsklubben Malmia

Räfvåla Skoterklubb

Saxdalens IF

 

Under 2021 beslutades det att inte ha någon fysisk utdelning på grund av Corona. Vi hoppas på att kunna återuppta detta under 2022.

– Det är naturligtvis jättetråkigt för oss att inte kunna vara på plats och träffa föreningslivet och de lokala eldsjälarna. Vi är dock otroligt stolta över våra Vindparker och vår Vindbonus, och vi hoppas självklart att vi ses nästa år i stället!

20/1 - 21

Vindpark Saxberget

Glöm att ansöka om vindbonus för alla föreningar som är verksamma i områden kring Vindparkerna Saxberget! Varje år delar vi ut Vindbonus som är 10 000 kr per verk, de pengarna samlas i en pott som föreningarna i närområdet kan söka från. Sista ansökningsdag är 31 Jan. Vi ser fram emot alla årets ansökningar!

15/12 - 20

Vindbonus Saxberget

Nu är det dags att ansöka om vindbonus för alla föreningar som är verksamma i områden kring Vindpark Saxberget! Varje år delar vi ut Vindbonus som är 10 000 kr per verk, de pengarna samlas i en pott som föreningarna i närområdet kan söka från. Sista ansökningsdag är 31 Jan. Vi ser fram emot alla årets ansökningar!

 

 

 

Fakta och information

Vår första driftsatta vindpark

 

Projektet är beläget ca 12 km väster om Ludvika samhälle vid Ljungåsens friluftsanläggning. Området som domineras av skogsmark med aktivt skogsbruk är utpekat för vindkraft i kommunens översiktsplan, samt som riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten. Projektet har hitintills byggts i två omgångar (Fjällberget 2006 och Saxberget 2008) och var vid byggnation Sveriges största vindkraftprojekt. Det är även ett av de första där man i större skala byggde vindkraft i skogsmiljö. Nu kompletteras projektet med ytterliga tre vindkraftverk med en totalhöjd om 180 meter och en rotordiameter om 136 meter. I dag kallas vindparkerna Fjäll- och Saxberget gemensamt för Saxberget och efter etableringen av det nya delprojektet Fjällberget II kommer hela anläggningen även benämnas Saxberget.

I området finns i dag ett aktivt friluftsliv främst i form av skidåkare. Sedan parken upprättades finns det ett nytt skidspår i området, ”Vindkraftspåret” som passerar intill de driftsatta verken på Fjällberget och ger besökarna en upplevelse utöver det vanliga. I samband med etablering av de tre nya vindkraftverken kommer förläggningen av Vindkraftspåret ses över i förhållande till de nya vindkraftverken. Anläggningen bidrar varje år med en bygdepeng från de fem första vindkraftverken vilken i lika delar tillfaller driften i Ljungåsens friluftsanläggning och IFK Grängesberg Alpina Klubb och deras anläggning på Fjällberget alldeles nedanför vindkraftverken.

Saxberget är SR Energys första driftsatta vindpark och ligger i Ludvika kommun. Området är utpekat i den kommunala översiktsplanen och utpekat som riksintresse för vindbruk. Parken har visat sig vara en god investering med en hög produktion och tillgänglighet. Vindparken producerar varje år ca 110 GWh vilket motsvarar behovet av hushållsel för 22 000 villor. Saxberget har byggts i två steg, där Fjällberget byggdes först med fem vindkraftverk under 2006 och kompletterades därefter med ytterligare 12 verk under 2008 varefter hela anläggningen heter Vindpark Saxberget.

Nu sker en vidareutbyggnad av Saxberget med ytterligare tre vindkraftverk i Fjällberget II. Fullt utbyggd kommer anläggningen producera ca 150 000 000 kWh vilket motsvarar behovet av hushållsel för 30 000 villor.

Sök Vindbonus! Du har väl inte missat att det går att söka Vindbonus? Se information längre ner på denna sida.

Antal verk: 17
Totalhöjd: 125 m(fem verk), 150 m(12 verk)
Effekt/verk: 2 MW
Leverantör: Vestas
Beräknad årlig produktion: ca 110 GWh
Driftstart: 2008
Nya Vindkraftverk:
Antal verk: 3
Totalhöjd: 180 meter
Effekt/verk: 3,6 MW
Leverantör: Vestas
Beräknad årlig produktion: ca 40 GWh
Driftstart: Juli 2019

Kontaktpersoner

Alexander jobbar som driftingeniör hos oss, och började i Februari 2021.

Alexander Hermansson

Driftingeniör

Missa inte att söka vindbonus!

Varje år delas 120 000 kr ut till föreningar i närheten av vindpark Saxberget, Sök Vindbonus senast den 31 januari!