Stena Renewable blir SR Energy. Den 1 december byter vi namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vindpark Kronoberget
  • Antal verk16
  • Totalhöjd185 meter
  • Effekt/verk3,8 MW
  • Motsvarande elförsörjning hushåll40 000
  • Driftstart2019

Nyheter
Vindpark Kronoberget

13/12 - 21

Vindbonus Kronoberget 2022

Nu är det dags att ansöka om vindbonus för alla föreningar som är verksamma i områden kring Vindpark Kronoberget! Varje år delar vi ut Vindbonus som är 10 000 kr per verk, de pengarna samlas i en pott som föreningarna i närområdet kan söka från. Sista ansökningsdag är 31 Jan. Vi ser fram emot alla årets ansökningar!

 

19/3 - 21

Vindbonus 2021

Nu är det klart vilka föreningar i Lekebergs kommun som får dela på årets Vindbonus för Vindpark Kronoberget. Vi fick in många ansökningar i år, och de 7 föreningar som kommer motta vindbonus är:

Train and Run

Dormens hembygdsförening

Föreningen Kilsbergskanten

Gropens Idrottsförening

HRF Sydnärke, Lekebergs IF och Mullhyttans Idrottsförening

 

Under 2021 beslutades det att inte ha någon fysisk utdelning på grund av Corona. Vi hoppas på att kunna återuppta detta under 2022.

– Det är naturligtvis jättetråkigt för oss att inte kunna vara på plats och träffa föreningslivet och de lokala eldsjälarna. Vi är dock otroligt stolta över våra Vindparker och vår Vindbonus, och vi hoppas självklart att vi ses nästa år i stället!

20/1 - 21

Vindbonus Kronoberget

Glöm inte att ansöka om vindbonus för alla föreningar som är verksamma i områden kring Vindpark Kronoberget! Varje år delar vi ut Vindbonus som är 10 000 kr per verk, de pengarna samlas i en pott som föreningarna i närområdet kan söka från. Sista ansökningsdag är 31 jan. Vi ser fram emot alla årets ansökningar!

15/12 - 20

Vindbonus Kronoberget

Nu är det dags att ansöka om vindbonus för alla föreningar som är verksamma i områden kring Vindpark Kronoberget! Varje år delar vi ut Vindbonus som är 10 000 kr per verk, de pengarna samlas i en pott som föreningarna i närområdet kan söka från. Sista ansökningsdag är 31 Jan. Vi ser fram emot alla årets ansökningar!

 

 

Fakta och information

Projekt Kronoberget är lokaliserat till ett höjdområde vid Kronoberget i Lekebergs kommun, Örebro län. Tillstånden har vunnit laga kraft 2014.

Projektområdet är beläget ca 3 km norr om Mullhyttan, ca 8 km väster om Fjugesta. I övrigt finns spridd bebyggelse runt projektområdet i form av byar, gårdar och stugor. Det kuperade landskapet inom projektområdet varierar mellan ca 120 och 260 meter över havet, och domineras av skog där det bedrivs ett aktivt skogsbruk. Projektområdet är beläget inom utpekat riksintresseområde för vindbruk.

Projektet startades tidigt 2010 och tillstånden vann laga kraft oktober 2014.
Vindkraftverken Vestas V136 som kommer etableras i projektet har en totalhöjd om 185 meter och rotordiameter på 136 meter, varför navhöjden är 117 meter. Maximal uteffekt är 3,8 MW per vindkraftverk varför den totala effekten är 60,8 MW. Totalt kommer vindpark Kronoberg producera ca 200 GWh årligen, vilket motsvarar behovet av hushållsel för 40 000 villor.

Antal verk: 16
Totalhöjd: 185 meter
Effekt/verk: 3,8 MW
Leverantör: Vestas
Beräknad årlig produktion: 200 GWh
Driftstart: 2019

Kontaktpersoner

Alexander jobbar som driftingeniör hos oss, och började i Februari 2021.

Alexander Hermansson

Driftingeniör

Missa inte att söka vindbonus!

Missa inte att söka vindbonus!