Stena Renewable blir SR Energy. Vi har bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vindpark Älgkullen
  • Antal verk15
  • Totalhöjd200 meter
  • Driftstart2024

Nyheter
Vindpark Älgkullen

23/2 - 22

Prenumerera på nyheter om Vindpark Älgkullen

Missa ingenting! Registrera din e-postadress för att få notiser om viktiga händelser i projektet.

Fakta och information

Projekt Älgkullen är lokaliserat sydost om samhället Hällsjön i Smedjebacken kommun. Området angränsar till Ljusnarsbergs kommun samt Örebro län och är beläget ca en kilometer från Ludvika kommun. Samråd med kommuner och länsstyrelsen ägde rum i juni 2014.

Området domineras i huvudsak av barrskog med inslag av ett mindre antal sumpmarker. Aktivt skogsbruk bedrivs inom området och det finns sedan tidigare ett relativt välutbyggt skogsvägnät. Närmsta bostadsbebyggelse är belägen i samhället Hällsjön.

Projektområdet sammanfaller i sin helhet med ett av de områden som pekas ut som lämpliga för vindkraft i Smedjebackens kommuns vindbruksplan. Vindmätningar i området visar på goda vindförhållanden.

Tillståndsansökan inlämnades i maj 2015 och tillståndet för Vindpark Älgkullen vann lagakraft den 24 aug 2018. Vindmätning har genomförts i området och byggstart planeras till 2022.

Antal verk: 15
Totalhöjd: 200 meter
Driftstart: 2024
AUG 2018

Lagakraftvunnet miljötillstånd

NOV 2022

Byggstart

MARS 2024

Driftstart

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan har jobbat på SR Energy sedan 2008 och har t ex varit med och byggt Lemnhult och startat upp Tvinnesheda. Sedan 2018 är Dan vår projektchef.

Marika har varit på SR Energy sedan 2019 och är byggprojektledare för bland annat Vindpark Riskebo och Älgkullen.

Marika Åkerman

Projektledare

Julia stöttar upp projektavdelningen sedan 2020 och arbetar i de flesta projekten från tidigt skede, i tillståndsfasen och byggfasen.

Julia Nordgärd

Projektadministratör