Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindpark Odensvi
  • Antal verk3
  • Totalhöjd270 meter
  • Driftstart2026

Fakta och information

Projektet Odensvi ligger i Hallsbergs kommun, åtta kilometer sydväst om Hallsberg, precis norr om kommungränsen till Askersunds kommun. Det aktuella området har goda förutsättningar för produktion av vindkraftsel och är till stor del utpekat i Hallsbergs kommuns översiktsplan som intressant för vindkraft. Området utgörs av skogbeklädd glesbygd.

Samråd hölls under sommaren 2020 och ansökan om tillstånd enligt miljöbalken lämnades in till Miljöprövningsdelegationen vid Örebro län under våren 2021. Ärendet kungjordes sommaren 2021 och i september tillstyrkte Hallsbergs kommun projektet. I mars 2023 meddelade Miljöprövningsdelegationen att de avslår ansökan. Beslutet har överklagats och prövas nu i Mark- och miljödomstolen (MMD).

JUNI 2020

Samråd

MAJ 2021

Inlämning tillståndsansökan

AUG 2026

Planerad driftstart 2026

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Pia har jobbat på SR Energy sedan 2009 och har byggt flertalet vindparker, senast Kronoberget och Fjällberget. Nu jobbar Pia framför allt i tidiga skeden av projekten.