Stena Renewable blir SR Energy. Vi har bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vindpark Odensvi
  • Antal verk3
  • Totalhöjd270 meter
  • Driftstart2024-2025

Fakta och information

Projektet Odensvi ligger i Hallsbergs kommun, åtta kilometer sydväst om Hallsberg, precis norr om kommungränsen till Askersunds kommun. Det aktuella området har goda förutsättningar för produktion av vindkraftsel och är till stor del utpekat i Hallsbergs kommuns översiktsplan som intressant för vindkraft. Området utgörs av skogbeklädd glesbygd.

Samråd hölls under sommaren 2020 och ansökan om tillstånd enligt miljöbalken lämnades in till Miljöprövningsdelegationen vid Örebro län under våren 2021. Ärendet kungjordes sommaren 2021 och i september tillstyrkte Hallsbergs kommun projektet. Nu fortsätter Miljöprövningsdelegationen prövningen.

JUNI 2020

Samråd

MAJ 2021

Inlämning tillståndsansökan

SEPT 2024

Planerad driftstart 2024-2025

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Julia stöttar upp projektavdelningen sedan 2020 och arbetar i de flesta projekten från tidigt skede, i tillståndsfasen och byggfasen.

Julia Nordgärd

Projektadministratör

Pia har jobbat på SR Energy sedan 2009 och har byggt flertalet vindparker, senast Kronoberget och Fjällberget. Nu jobbar Pia framför allt i tidiga skeden av projekten.