Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindpark Möckelsjöberget
  • Antal verk5
  • Totalhöjd125 meter
  • Effekt/verk2,5 MW
  • Motsvarande elförsörjning hushåll6 000
  • Driftstart2009

Nyheter
Vindpark Möckelsjöberget

18/11 - 22

Välkomna och stärkande bidrag till det lokala föreningslivet

Det lokala föreningslivet har en betydelsefull roll i bygden och många verksamheter har prövats under pandemin. Möjligheterna att ses och upprätthålla verksamhet och traditioner har varit begränsade och föreningarnas starka eldsjälar har varit avgörande för fortlevnad. Nu kan äntligen verksamheterna återgå till det normala och för 4 föreningar i Härnösands kommun kommer Vindbonusen som ett välkommet bidrag.

I år får föreningarna runt Vindpark Möckelsjö dela på 50 000 kronor för att utveckla sina verksamheter.  En av årets Vindbonusmottagare är Härnösand Football Club United. De vill skapa en trygg mötesplats för ungdomarna på helgerna. Syftet är att utvecklas och ha roligt, minska utanförskap, samhällsutveckling, ökad jämställdhet, förebyggande arbeta mot våld och erbjuda ökad motion och idrottande.

Utöver Härnösand Football Club United, fick även Härnösands Racketklubb, Ramviks idrottsförening och Härnösands simsällskap vindbonus i år.

Föreningarna kommer att använda pengarna till varierande aktiviteter och utvecklingsprojekt, såsom renovering av klubbstuga, inköp av skidutrustning och uppstart av simskola.

Vindbonusen delas ut vid ett festligt tillfälle, där samtliga föreningar umgås under trevliga former och tar emot sina bidrag.

 

– Det känns fantastiskt roligt att få träffa föreningslivet och alla lokala eldsjälar, säger Thomas Svensson, driftingenjör på SR Energy. Vi är otroligt stolta över vår Vindpark Möckelsjö och vår Vindbonus som vi nu delat ut under tretton år i Härnösands kommun.

Vid Vindbonus-utdelningen, som ägde rum på Rö Folkets Hus den 8/11, samlades representanter för de fyra föreningarna.

För mer information kontakta:

Malin Serrander, Hållbarhets- och kommunikationsansvarig på SR Energy, 070-662 57 04 malin.serrander@srenergy.se.

 

16/8 - 22

Vindbonus Möckelsjöberget

Nu är det dags att ansöka om vindbonus för alla föreningar som är verksamma i områden kring Vindpark Möckelsjö.  Varje år delar vi ut Vindbonus som är 10 000 kr per verk, de pengarna samlas i en pott som föreningarna i närområdet kan söka från. Sista ansökningsdag är 15. Sept. Vi ser fram emot alla årets ansökningar!

 

18/8 - 21

Vindbonus Möckelsjö 2021

Nu är det dags att ansöka om vindbonus för alla föreningar som är verksamma i områden kring Vindpark Kronoberget! Varje år delar vi ut Vindbonus som är 10 000 kr per verk, de pengarna samlas i en pott som föreningarna i närområdet kan söka från. Sista ansökningsdag är 15. Sept. Vi ser fram emot alla årets ansökningar!

 

Fakta och information

Vindpark Möckelsjöberget är vår nordligaste vindpark och ligger i Härnösands kommun. Vindparken producerar varje år ca 30 GWh vilket motsvarar behovet av hushållsel för 6 000 villor.

Vindpark Möckelsjöberget är beläget drygt 1 mil norr om Härnösand. Området utgörs av kuperad skogsterräng, till största del beskogat av barrskog i olika åldrar. Både järnväg och Europaväg 4 passerar nära området och strax norr om området ligger Högakustenbron.

En anordnad grillplats finns uppe i området för besökare, men ingen sophantering, varför alla förutsätts städa upp efter sig och i övrigt respektera allemansrätten. Markägarna har vägbommar uppmonterade vid tillfartsvägen upp i området. Bommarna låses under vissa perioder under året.

 

Antal verk: 5
Totalhöjd: 125 meter
Effekt/verk: 2,5 MW
Leverantör: Nordex
Beräknad årlig produktion: ca 30 GWh
Driftstart: 2009, SR Energy tog över anläggningen i april 2010

När SR Energy anlägger vindparker i en kommun blir bolaget en lokal företagare. Att ställa upp för föreningslivet är en del av modernt företagande och ett naturligt sätt för oss att visa vårt lokala engagemang. Vi åtar oss som en del i vår affärsverksamhet, att årligen dela ut Vindbonus till det lokala föreningslivet.

Varje år delar SR Energy ut 10 000 kronor per byggt vindkraftverk till föreningslivet som verkar i närheten av våra vindparker. Vindbonusen är ett bra sätt för oss att hålla kontakt med bygden där våra parker drivs, hålla oss synliga och få tillfälle att informera om vindparken och framtida planer.

Föreningar kan ansöka om både större och mindre bidrag till aktiviteter som utflykter, ny utrustning, reparationer eller annan aktivitet som planeras. För varje vindpark finns en jury som går igenom ansökningarna och beslutar vilka föreningar som ska få ta del av Vindbonusen.
Föreningslivet i Sverige är starkt och lever på ideella insatser som räcker väldigt långt, men ibland krävs mer resurser. Då är Vindbonus från SR Energy ett välkommet tillskott som kan göra de ideella insatserna ännu mer effektiva. Det är vårt sätt att visa att vi bryr oss.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information när ansökan för Vindbonus öppnar.

Välkommen med din ansökan här: Ansök om Vindbonus

Fotograf Maria Hansson. Ludvika minicirkus.

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft:

Energimyndigheten.se

Naturvårdsverket.se

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Ann-Margreth är driftingenjör och har jobbat på SR Energy sedan 2020.

Ann-Margreth Larsson

Driftingenjör