Stena Renewable blir SR Energy. Vi har bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Om bolaget

SR Energy investerar långsiktigt i förnybar energi.

SR Energy är en del av den pågående och framtida energiomställningen mot en klimatvänlig energiproduktion. Vi investerar i vindkraft för att det är Nödvändigt, Effektivt och Hållbart. Vi projekterar, bygger och förvaltar våra vindparker för ett långsiktigt ägande. Bolaget driver i dag 115 vindkraftverk som producerar energi motsvarande Malmö stads konsumtion av hushållsel och vi fortsätter vår expansion.

SR Energy är ett energibolag som under de senaste 15 åren etablerat en stark position med vindkraftsprojekt i södra Sverige. Sedan start har bolaget investerat fem miljarder kronor och under de kommande tre åren väntas ytterligare över fem miljarder kronor investeras i färdigställandet av ett antal vindparker i södra Sverige. Fokuset på södra Sverige innebär ett betydande bidrag med förnybar energi i de områden där energiutmaningarna är som störst under kommande år och även de områden som har de högsta elpriserna.

Bolaget ägs gemensamt av Stena Adactum, AMF, KLP och Alecta. Stena Adactum var med vid grundandet av bolaget 2006. AMF och KLP gick in som ägare under 2018 och Alecta gick in som ägare 2021. AMF och KLP äger 30% vardera och Stena Adactum respektive Alecta 20% var.

Om Stena Adactum

Stena Adactum är ett investmentbolag som långsiktigt äger och utvecklar företag för uthållig konkurrenskraft. Bolaget startade 2002 för att genom nya verksamhetsområden diversifiera Stena Sfären och bidra till ökad värdetillväxt. Stena Adactum innehar nio portföljbolag, med 17 miljarder kronor i omsättning och 9 000 anställda.

Om AMF

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt runt 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Om KLP

KLP är Norges största pensionsbolag. Cirka 900.000 yrkesaktiva och pensionärer har sin pension hos KLP. KLP ägs av kommuner, landsting, regionala sjukvårdsorganisationer och andra organisationer som erbjuder sina anställda offentlig tjänstepension. Hos KLP är tanken om samhälle, miljö och ansvarsfulla investeringar en del av den dagliga verksamheten.

Om Alecta

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 1000 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Års- och hållbarhetsredovisning