Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Om bolaget

Vi bidrar där behovet är som störst

Vi bygger ett grönt energibolag

SR Energy är Sveriges största vindkraftsproducent. Vi projekterar, bygger och förvaltar effektiva vindparker för ett långsiktigt ägande. Genom att fokusera på södra Sverige, bidrar vi där behovet av energi är som störst. Våra drygt 200 vindkraftverk producerar varje år 2 TWh el, vilket motsvarar behovet av hushållsel i Göteborg och Malmö. Under byggnation har vi ytterligare 0,7 TWh. SR Energy grundades 2005 och har idag ett 30-tal medarbetare på huvudkontoret i centrala Göteborg. Bolaget ägs av AMF, Alecta, KLP och Stena Adactum. 

Viljan att fortsätta bygga är kärnan i vår verksamhet och för oss är endast det förnybara grönt på riktigt. Att driva på energiomställningen är avgörande för att möta framtidens utmaningar. Här spelar vi en nyckelroll, eftersom landbaserad vindkraft är det energislag som kan byggas ut snabbast och till lägst kostnad. Nu projekterar vi även solkraft. Tillsammans kan vind- och solkraft ge ett bättre utnyttjande av elsystemet. Förnybar energi bidrar till industrins konkurrenskraft och trygghet för Sverige.  

  • Våra värderingar har funnits med oss sedan starten för snart 20 år sedan. När vi agerar utifrån våra värderingar agerar vi hållbart. 

Långsiktighet Vi bygger för att äga under lång tid. Långsiktigheten gäller även våra relationer och hur vi bygger vår organisation. 

Effektivitet Vi är varsamma med alla resurser – jordens och våra egna. Det är det enda sättet att skapa långsiktigt sunda investeringar. 

Omtanke Vi ska visa andra och oss själva omtanke i allt vi gör. Vi arbetar med förnybar energi, vilket är ett sätt att visa omtanke om vår planet och skapa en hållbar framtid.