Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Om bolaget

SR Energy investerar långsiktigt i förnybar energi.

SR Energy är en del av den pågående omställningen mot en hållbar energiförsörjning. Vi projekterar, bygger och förvaltar våra vindparker för ett långsiktigt ägande. Bolaget äger i dag 201 vindkraftverk med en årlig produktion av 2 TWh, vilket motsvarar Göteborgs och Malmös behov av hushållsel.

SR Energy är ett energibolag som sedan starten 2005 etablerat en stark position med vindkraftsprojekt i södra Sverige. Våra 26 medarbetare bildar ett engagerat och kompetent team med olika bakgrund och erfarenhet. Sedan starten har bolaget realiserat 700 MW landbaserad vindkraft i södra Sverige. Fokuset på södra Sverige innebär ett betydande bidrag med förnybar energi i de områden där energiutmaningarna är som störst.

Bolaget ägs gemensamt av Stena Adactum, AMF, KLP och Alecta. 

 

Ägarstruktur

Stena Adactum var med vid grundandet av bolaget 2006. AMF och KLP gick in som ägare under 2018 och Alecta gick in som ägare 2021. AMF och KLP äger 30 procent vardera och Stena Adactum respektive Alecta 20 procent var.

Om AMF

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt runt 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Om KLP

KLP är Norges största pensionsbolag. Cirka 900 000 yrkesaktiva och pensionärer har sin pension hos KLP. KLP ägs av kommuner, landsting, regionala sjukvårdsorganisationer och andra organisationer som erbjuder sina anställda offentlig tjänstepension. Hos KLP är tanken om samhälle, miljö och ansvarsfulla investeringar en del av den dagliga verksamheten.

Om Stena Adactum

Stena Adactum är ett investmentbolag som långsiktigt äger och utvecklar företag för uthållig konkurrenskraft. Bolaget startade 2002 för att genom nya verksamhetsområden diversifiera Stena Sfären och bidra till ökad värdetillväxt. Stena Adactum innehar nio portföljbolag, med 17 miljarder kronor i omsättning och 9 000 anställda.

Om Alecta

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Alectas uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både företags- och privatkunder. Det görs genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Alecta förvaltar drygt 1 000 miljarder kronor åt sina ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.