Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vi möter framtidens energibehov

Ägare och styrelse

Ägarstruktur

SR Energy ägs av AMF, Alecta, KLP och Stena Adactum. Stena Adactum var med vid grundandet av bolaget 2005. AMF och KLP gick in som ägare under 2018 och Alecta gick in som ägare 2021. AMF och KLP äger 30 procent vardera och Stena Adactum respektive Alecta 20 procent var.

AMF är ett pensionsbolag med 4 miljoner kunder med fokus på kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda arbetare i form av traditionell försäkring. Alecta är ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag som tar hand om tjänstepensionen för 2,8 miljoner privatpersoner och 35 000 företag i Sverige. KLP är Norges största pensionsbolag som förvaltar pensionen för 900 000 kommunalanställda kunder. Stena Adactum är Stena ABs investmentbolag som med en långsiktig strategi förvärvar företag med god potential för tillväxt och lönsamhet.

Styrelse

Johan Wester | Ordförande

Invald år: 2006
Född: 1966
Medborgarskap: svenskt
Utbildning: Civilingenjör
Huvudsysselsättning: Senior vice president, Stena Adactum AB.
Professionell bakgrund: VD Mediatec Group, Director of Business Development på FlexLink, Partner på Arthur D. Little Management Consultants och som konsult hos Accenture.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Stiftelsen TorslandaIdrott, DMC International AB, NGC AB och Alpegro AS samt styrelseledamot i Epenion AB, Midsona AB, Skyrex AB, Matchday AS och S-Invest Trading AB

Daniel Johansson

Invald år: 2022
Född: 1970
Medborgarskap: svenskt
Utbildning: Internationell ekonomi
Huvudsysselsättning: Styrelsearbete
Professionell bakgrund: Vd för Arise, Chief Dealer på olika nordiska banker, statssekreterare
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Solarwork, styrelseledamot Insplorion

Kristin Melsnes

Invald år: 2019
Född: 1964
Medborgarskap: norskt
Utbildning: Civilingenjör
Huvudsysselsättning: VD Solgrid AS.
Professionell bakgrund: VD för Stange Energi, CEO Elverum Energi Nett AS, Aker Solutions, Senior Principal Pöyry Management Consulting.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot Nordkraft AS och Melbye group AS. Tidigare ledamot i bl a Elverum Fjernverme AS, Østerdalen kraftproduksjon AS, Eidsiva bredbånd, KS Bedrift m fl.

Henrik Munthe

Invald år: 2019
Född: 1976
Medborgarskap: svenskt
Utbildning: Civilekonom
Huvudsysselsättning: Investment Director, Stena Adactum AB.
Professionell bakgrund: Enskilda Securities inom Corporate Finance. Arbetat på Stena Adactum sedan 2002.
Övriga styrelseuppdrag: DMC International AB.

Harald Koch-Hagen

Invald år: 2023
Född: 1967
Medborgarskap: norskt
Utbildning: Master i ekonomi från universitetet i Oslo, AFA (certifierad finansanalytiker), Handelshögkolan i Bergen
Huvudsysselsättning: Direktör, Strategisk tillgångsallokering och riskstyrning, KLP
Professionell bakgrund: Erfarenhet från olika position i norska finansinstitutioner bl a  Norges Bank, Orkla Finans, Storebrand og Nordea.
Övriga styrelseuppdrag: KLP Nordfund Investment AS, KNI India AS, Mosjøen Varme Leasing AS, Varme Acquisitions AS.

Filip Szopa

Invald år: 2023
Född: 1990
Medborgarskap: svenskt
Utbildning: Ingenjör
Huvudsysselsättning: Investment Manager, AMF.
Professionell bakgrund: M&A och projektutveckling, E.ON.
Övriga styrelseuppdrag: Cinder Invest och Ormonde Energy

Victoria Van Camp

Invald år: 2022
Född: 1966
Medborgarskap: svenskt
Utbildning: Civ. ing maskinteknik, Tekn. Dr. maskinelement; båda examina från Luleå Tekn Universitet
Huvudsysselsättning: egen företagare (Axa Consulting), adjungerad professor i maskinelement vid Luleå Tekniska Universitet.
Professionell bakgrund: Ledande positioner på AB SKF inom FoU, teknologi och internationell affärsutveckling. Januari 2017 - mars 2022 som CTO/Teknisk direktör och medlem i AB SKF ledningsgrupp. Styrelseerfarenhet från VBG AB, PREERA Konsult, AMEXCI AB samt SKF India LtD.

Övriga styrelseuppdrag: Billerud AB, Chalmersstiftelsen, AssaAbloyAB och LumenRadio AB.

Per Jansson

Invald: 2024
Född: 1979
Medborgarskap: svenskt
Utbildning: Civilingenjör, MBA.
Huvudsysselsättning: Senior Portföljförvaltare Alecta
Professionell bakgrund: Managementkonsult, Portföljförvaltare Hermes GPE, Portföljförvaltare Afa Försäkring.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Ankhiale.