Stena Renewable blir SR Energy. Vi har bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vi möter framtidens energibehov

Ägare och styrelse

Ägarstruktur

Stena Adactum var med vid grundandet av bolaget 2006. AMF och KLP gick in som ägare under 2018 och Alecta gick in som ägare 2021. AMF och KLP äger 30 procent vardera och Stena Adactum respektive Alecta 20 procent var.

Om AMF

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt runt 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Om KLP

KLP är Norges största pensionsbolag. Cirka 900 000 yrkesaktiva och pensionärer har sin pension hos KLP. KLP ägs av kommuner, landsting, regionala sjukvårdsorganisationer och andra organisationer som erbjuder sina anställda offentlig tjänstepension. Hos KLP är tanken om samhälle, miljö och ansvarsfulla investeringar en del av den dagliga verksamheten.

Om Stena Adactum

Stena Adactum är ett investmentbolag som långsiktigt äger och utvecklar företag för uthållig konkurrenskraft. Bolaget startade 2002 för att genom nya verksamhetsområden diversifiera Stena Sfären och bidra till ökad värdetillväxt. Stena Adactum innehar nio portföljbolag, med 17 miljarder kronor i omsättning och 9 000 anställda.

Om Alecta

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Alectas uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både företags- och privatkunder. Det görs genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Alecta förvaltar drygt 1 000 miljarder kronor åt sina ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Styrelse

Johan Wester | Ordförande

Invald år: 2006
Född: 1966
Medborgarskap: svenskt
Utbildning: Civilingenjör
Huvudsysselsättning: Senior vice president, Stena Adactum AB.
Professionell bakgrund: VD Mediatec Group, Director of Business Development på FlexLink, Partner på Arthur D. Little Management Consultants och som konsult hos Accenture.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i S-Invest, Captum Group och styrelseledamot i S&L Access Systems AB, Midsona, och Beijer Electronics.

Daniel Johansson

Invald år: 2022
Född: 1970
Medborgarskap: Svensk
Utbildning: Internationell ekonomi, Uppsala
Huvudsysselsättning: Styrelsearbete
Professionell bakgrund: Vd för Arise, Chief Dealer på olika nordiska banker, statssekreterare
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Solarwork

Kristin Melsnes

Invald år: 2019
Född: 1964
Medborgarskap: norskt
Utbildning: Civilingenjör
Huvudsysselsättning: VD och ägare Kraftiutvikling AS.
Professionell bakgrund: VD för Stange Energi, CEO Elverum Energi AS, Aker Solutions, Senior Principal Pöyry Management Consulting.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Nordkraft AS, ledamot Melbye Skandinavia. Tidigare ledamot i bl a Elverum Fjernverme AS, Østerdalen kraftproduksjon AS, Eidsiva bredbånd, KS Bedrift m fl.

Henrik Munthe

Invald år: 2019
Född: 1976
Medborgarskap: svenskt
Utbildning: Civilekonom
Huvudsysselsättning: Investment Director, Stena Adactum AB.
Professionell bakgrund: Enskilda Securities inom Corporate Finance. Arbetat på Stena Adactum sedan 2002.
Övriga styrelseuppdrag: Inga övriga uppdrag.

Katarina Romberg

Invald år: 2019
Född: 1979
Medborgarskap: svenskt
Utbildning: Civilekonom
Huvudsysselsättning: Ansvarig alternativa investeringar och fastigheter på AMF Pensionsförsäkring.
Professionell bakgrund: Transaction Manager på SEB.
Övriga styrelseuppdrag: Bergvik Skog Öst AB, AMF Fastigheter AB, Rikshem Intressenter AB.

A Age E. Schaanning

Invald år: 2019
Född: 1964
Medborgarskap: norskt
Utbildning: MBA, University of Colorado i USA.
Huvudsysselsättning: Koncerndirektör för ekonomi och finans, KLP.
Professionell bakgrund: Chef för KLP Kapitalförvaltning samt positioner inom BNbank och Kredittkassen/Nordea.
Övriga styrelseuppdrag: KLP Banken och KLP Eiendom.

Victoria Van Camp

Invald år: 2022
Född: 1966
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civ. ing maskinteknik, Tekn. Dr. maskinelement; båda examina från Luleå Tekn Universitet
Huvudsysselsättning: egen företagare (Axa Consulting)
Professionell bakgrund: Ledande positioner på AB SKF inom FoU, teknologi och internationell affärsutveckling. Januari 2017 - mars 2022 som CTO/Teknisk direktör och medlem i AB SKF ledningsgrupp. Styrelseerfarenhet från VBG AB, PREERA Konsult, AMEXCI AB samt SKF India LtD.

Övriga styrelseuppdrag: BillerudKorsnäs AB, Chalmersstiftelsen.

Jacob Wittgren

Invald: 2022
Född: 1988
Medborgarskap: Sverige
Utbildning: Juristexamen, Stockholms universitet. CEFA (diplomutbildning för finansanalytiker), Handelshögskolan i Stockholm.
Huvudsysselsättning: Portföljförvaltare, Alecta
Professionell bakgrund: Bolagsjurist, Alecta 2017-2021. Biträdande jurist, Linklaters Advokatbyrå 2014-2017, Bolagsjurist, Handelsbanken 2013-2014.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Ankhiale.