Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vi förklarar vindkraft


God tillgång på el är en förutsättning i vårt moderna liv, och den behövs för att vi ska kunna genomföra elektrifieringen och nå klimatmålen. Förnybar energi har störst möjlighet att göra skillnad – vindkraft behövs i ett framtida energisystem.

Ett enda varv från ett vindkraftverk i Vindpark Riskebo ger full laddning av cirka 600 mobiltelefoner*

Varför är elen så dyr i elområde 4?

Södra Sverige har störst underskott på el i hela Europa. Bara EN FEMTEDEL av elen som används i elområde 4 produceras där

Andel årligt energibehov som täcks av vindkraft i Europa

1. Irland
36%
2. Danmark
32%
3. Spanien
27%
4. Sverige
26%
5. Tyskland
26%
6. Portugal
25%
7. Grekland
20%
8. Finland
18%
Snittet i Europa
17%

Vindkraftverken producerar el mellan 3 m/s och 25 m/s. Blåser det mer än 25 m/s stängs de av.

SR Energy producerar el motsvarande GÖTEBORGS och MALMÖS behov av hushållsel**

Så mycket måste det blåsa för att vindkraftverk ska nå max effekt

I framtiden blir vindkraftverken större och mer effektiva. Då kommer färre antal verk behövas för att uppnå samma effekt

Under 2023 stod vindkraften för 21 procent av Sveriges elproduktion. 2025 beräknas andelen vara 26 procent.

SR Energys vindkraft reducerar utsläppen från fossil kraftproduktion och minskar utsläppen av CO2 motsvarande utsläppen från 550 000 av Sveriges bilar årligen.***


Visste du att ett vindkraftverk genererar den energi som krävs för att tillverka det under 6-8 MÅNADER****

CO2 avtryck per producerad kWh per energikälla*****

Vattenkraft
4g
Vindkraft
11g
Kärnkraft
12g
Solkraft
ca 41g
Naturgas
290-930g
Olja
510-1170g
Kol
740-1689g

Du vet väl att du kan köpa vind-el direkt i ditt eluttag

Ursprungsmärkning innebär att Du enkelt ska kunna se varifrån elen kommer och vilken miljöpåverkan den har. Därigenom kan Du enklare välja elavtal och med konsumentmakt bidra till en mer hållbar elproduktion i Sverige. Genom att välja att köpa el från enbart vindkraft påverkar Du Ditt elbolags inköp av el och Du är därmed med och driver utvecklingen av förnybar elproduktion i Sverige.

En elbil kommer cirka 190 VARV runt jorden med den el som ett modernt vindkraftverk producerar under en månad******

Såhär har vi räknat

Mobil + Vindkraftverk: iPhone XR 11,21Wh enligt Wikipedia.org

Andel årligt energibehov som täcks av vindkraft i Europa: Wind Europe

** Med 5 000 kWh per hushåll och 2,2 personer per hushåll räcker det till totalt 410 600 hushåll eller städer motsvarande 903 320 invånare. I Göteborgs kommun bor 596 841 personer och i Malmö 357 377 personer, tillsammans 954 218 personer eller 433 735 hushåll med ovanstående antagande om 2,2 personer per hushåll. Dvs vi producerar el motsvarande hushållselen för Göteborg + Malmö kommuner. Befolkning

***CO2 utsläpp bil 550 000 bilar baserat på produktion SR Energy > Varje kWh minskar CO2 utsläpp med 0,6 kg/kWh enligt rapporten Vindkraftens Klimatnytta

****6-8 månader: Tillverkning vindkraftverk: Livscykelanalysen är beräknad på all energiåtgång från materialbrytning, tillverkning, montage, drift och nedmontering av vindkraftverken samt all entreprenad ingår i beräkningen. Olika analyser bekräftar beräkningarna.

LCA Vestas V162-6.2: Following the net-energy approach, as defined above, the breakeven time of the onshore V162-6.2 MW is 6.5 months for low (IECS) wind.

LCA Vestas V150-4.2: Following the net-energy approach, as defined above, the breakeven time of the onshore V150-4.2 MW is 7.6 months for low wind.

*****I en livscykelanalys kan vindkraftens samlade påverkan beräknas och även jämföras med andra energiproduktionsslag. Växthusgasutsläppen räknas i form av gram koldioxidekvivalenter per kilowattimme (g CO2e/kWh). I den internationella klimatpanelens (IPCC) syntesrapport (AR5) finns en sammanställning av livscykelutsläpp för elproduktion från olika produktionsslag.

******Genomsnittlig körsträcka för en bil är 1211 mil per år (Trafikanalys, trafa.se) > Genomsnittliga utsläpp är 149 g CO2/km enligt trafikverket

 

SR Energy – frågor och svar