Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Här får du veta lite mer om vindkraft. Fakta om produktionen idag och imorgon.

Ett enda varv från ett vindkraftverk i Vindpark Riskebo ger full laddning av cirka 600 mobiltelefoner

Andel årligt energibehov som täcks av vindkraft i Europa

1. Danmark
48%
2. Irland
38%
3. Tyskland
27%
4. Storbritannien
27%
5. Portugal
25%
6. Spanien
22%
7. Sverige
20%
8. Grekland
15%
9. Belgien
14%
10. Litauen
13%
Snittet i Europa
16%

Så mycket måste det blåsa för att vindkraftverk ska nå max effekt

I framtiden blir vindkraftverken större och mer effektiva. Då kommer färre antal verk behövas för att uppnå samma effekt

För att komma ända upp i maskinhuset i ett vindkraftverk i Vindpark Lemnhult får du klättra 430 steg på en stege.

Är du lat tar du hissen.

SR Energys vindkraft reducerar utsläppen från fossil kraftproduktion och minskar utsläppen av CO2 motsvarande utsläppen från 550 000 av Sveriges bilar årligen.


SR Energy producerar el motsvarande Göteborgs och Malmös behov av hushållsel

Visste du att ett vindkraftverk genererar den energi som krävs för att tillverka det under 5-8 månader

CO2 avtryck per producerad kWh per energikälla

Vindkraft
5,3g
Kärnkraft
16g
Kolkraft
1001g
Solkraft
46g
Vattenkraft
4g

Du vet väl att du kan köpa vind-el direkt i ditt eluttag

Ursprungsmärkning innebär att Du enkelt ska kunna se varifrån elen kommer och vilken miljöpåverkan den har. Därigenom kan Du enklare välja elavtal och med konsumentmakt bidra till en mer klimat- och miljövänlig elproduktion i Sverige. Genom att välja att köpa el från enbart vindkraft påverkar Du Ditt elbolags inköp av el och Du är därmed med och driver utvecklingen av förnybar elproduktion i Sverige.

Vindkraftverken producerar el mellan 3 m/s och 25 m/s. Blåser det mer än 25 m/s stängs de av.

En elbil kommer cirka 190 varv runt jorden med energin genererad från ett modernt vindkraftverk under en månad.

Såhär har vi räknat

Mobil + Vinkraftverk: iPhone XR 11,21Wh enligt Wikipedia.org

Bil runt jorden: Tesla model 3 long range går 411 km (wltp) på en laddning. Batteriet innehåller då 74 kWh och laddningen har haft 95% verkningsgrad (77,9kWh förbrukning vid laddning).

Sveriges elproduktion 2017: Källa: Energimyndigheten

Vindkraft Europa: Källa: Wind Europe (PDF)

Effekt framtidens vindkraftverk: Källa: Energimyndigheten 

Stege vindkraftverk: Standard på avstånd mellan stegpinnar föreskriver 25-30 cm. Ett verk i vindparken Lemnhult har 129 meters navhöjd med 430 steg.

CO2 utsläpp bil & flyg 300.000 bilar baserat på produktion SR Energy > Varje kWh minskar CO2 utsläpp med 0,6 kg/kWh enligt rapporten Vindkraftens Klimatnytta

Genomsnittlig körsträcka för en bil är 1211 mil per år (Trafikanalys, trafa.se) > Genomsnittliga utsläpp är 149 g CO2/km enligt trafikverket

El Malmö stad: Det bor 2,2 personer per hushåll enligt SCB

Malmö stad har 339313 invånare 2018. Källa: Malmö.se

154 233 hushåll i Malmö > Hushållsel beräknas till 5000 kWh > SR Energys produktion motsvarar hushållsel till 175 000 hushåll (villa)

Tillverkning vindkraftverk: Livscykelanalysen är beräknad på all energiåtgång från materialbrytning, tillverkning, montage, drift och nedmontering av vindkraftverken samt all entreprenad ingår i beräkningen. Olika analyser bekräftar beräkningarna.

CO2 Avtryck per energikälla:   IPCC

SR Energy – frågor och svar