Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Ställ en fråga

Kontakta oss. Använd formuläret för generella frågor eller kontakta någon av våra medarbetare.


  Våra medarbetare

  Peter var med och startade SR Energy 2005 och är sedan oktober 2012 VD för bolaget. Peter har jobbat inom Stena Sfären sedan 2002 då han anställdes på Stena Adactum, som är en av ägarna till SR Energy.

  Anders har varit på SR Energy sedan 2006 och är bolagets operativa chef.

  Malin är hållbarhets- och kommunikationschef och började på SR Energy 2022.

  Malin Serrander

  Hållbarhets- och kommunikationschef

  Mats är CFO och är anställd sedan 2015.

  Dan har jobbat på SR Energy sedan 2008 och har t ex varit med och byggt Lemnhult och startat upp Tvinnesheda. Sedan 2018 är Dan vår projektchef.

  Malin Karlén

  Kontorskoordinator

  Hanna jobbar med miljö och tillståndsfrågor inom bolaget, både med nya projekt och driftsatta vindparker. Hanna har varit på SR Energy sedan 2010.

  Julia Nordgärd

  Biträdande projektledare

  Andreas jobbar som elnätsingenjör hos oss, och började i september 2022.

  Andreas Feurst

  Elnätsingenjör

  Marika har varit på SR Energy sedan 2019 och är byggprojektledare för bland annat Vindpark Riskebo och Älgkullen.

  Marika Åkerman

  Projektledare

  Per har varit byggprojektledare för Vindparkerna Åby-Alebo och Tvinnesheda, han har jobbat på SR Energy sedan 2018.

  Pia har jobbat på SR Energy sedan 2009 och har byggt flertalet vindparker, senast Kronoberget och Fjällberget. Nu jobbar Pia framför allt i tidiga skeden av projekten.

  Sebastian har varit på SR Energy sedan 2020 och jobbar med tidiga skeden av nya projekt, bland annat med att hitta nya områden att utveckla.

  Sebastian Zartmann

  Projektledare

  Elin jobbar med miljö och tillståndsfrågor inom bolaget, både med nya projekt och driftsatta vindparker. Elin har varit på SR Energy sedan 2022.

  Thomas har varit på SR Energy sedan 2022 och jobbar med att knyta kontakter med nya markägare för framtida projekt.

  Jenny Hertzberg

  Redovisningsekonom

  Jacob Bjärne

  Redovisningsekonom

  Marika Hulkkonen

  Redovisningsansvarig

  Jessica Nylander

  Ansvarig markägarrelationer och Vindbonus

  Sarah jobbar som analytiker för vind och drift, och har varit hos oss sedan januari 2021.

  Sarah Nilsson

  Analytiker vind och drift

  Erik Svalstedt

  Administratör drift och produktionsplanering

  Thomas Svensson är driftingenjör och har jobbat på SR Energy sedan 2012

  Thomas Svensson

  Driftingenjör

  Ann-Margreth är driftingenjör och har jobbat på SR Energy sedan 2020.

  Ann-Margreth Larsson

  Driftingenjör

  Stefan jobbar som driftingenjör hos oss, och började i oktober 2022.

  Stefan Larsson

  Driftingenjör

  Martin Thunarf

  Driftingenjör

  Fakturera oss

  Skicka faktura till SR Energy

  SR Energy AB

  INX9052-305

  831 90 Östersund

   

  Fjällberget Energi AB

  INX9052-330

  831 90 Östersund

   

  Nya Möckelsjö Energi AB

  INX9052-352

  831 90 Östersund

   

  Nya Örbacken Energi AB

  INX9052-351

  831 90 Östersund

   

  Lemnhult Energi AB

  INX9052-830

  831 90 Östersund

   

  Fredriksdals Energi AB

  INX9052-323

  831 90 Östersund

   

  Uddared Energi AB

  INX9052-831

  831 90 Östersund

   

  Nya Grytsjö Energi AB

  INX9052-350

  831 90 Östersund

   

  Horshaga Energi AB

  INX9052-833

  831 90 Östersund

   

  Tvinnesheda Energi AB

  INX9052-310

  831 90 Östersund

   

  Kronoberget Energi AB

  INX9052-836

  831 90 Östersund

   

  Riskebo Energi AB

  INX9052-3052

  831 90 Östersund

   

  Åby Alebo Energi AB

  INX9052-1305

  831 90 Östersund

   

  Älgkullen Energi AB

  INX9052-3219

  831 90 Östersund