Stena Renewable blir SR Energy. Vi har nyligen bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Ställ en fråga

Kontakta oss. Använd formuläret för generella frågor eller kontakta någon av våra medarbetare.


    Våra medarbetare

    Peter var med och startade SR Energy 2005 och är sedan oktober 2012 VD för bolaget. Peter har jobbat inom Stena Sfären sedan 2002 då han anställdes på Stena Adactum, som är en av ägarna till SR Energy.

    Anders har varit på SR Energy sedan 2006 och är bolagets operativa chef.

    Mats är CFO och är anställd sedan 2015.

    Dan är projektchef sedan 2018.

    Caroline är anställd som administrativ koordinator, och har varit med sedan 2018.

    Caroline Wilander

    Administrativ Koordinator

    Marika Åkerman

    Projektledare

    Julia Nordgärd

    Projektadministratör

    Pia är projektledare sedan 2018.

    Sebastian Zartmann

    Biträdande projektledare

    Ellen Thersthol

    Miljökoordinator

    Hanna Rydhed

    Miljö- och tillståndsansvarig

    Jessica jobbar som ekonomiansvarig.

    Jessica Nylander

    Ekonomiansvarig

    Linn är redovisningsekonom hos oss. Hon började här hösten 2020.

    Linn Persson

    Redovisningsekonom

    Sandra är elanalytiker och har varit anställd sedan 2014.

    Staffan arbetar som elanalytiker och har varit anställd i bolaget sedan 2010.

    Staffan Bergh

    Investment Manager

    Thomas är bolagets driftingenjör och är anställd sedan 2012.

    Thomas Svensson

    Driftingenjör

    Ann-Margreth Larsson

    Driftingenjör

    Sarah jobbar som analytiker för vind och drift, och har varit hos oss sedan januari 2021.

    Sarah Gourdeau

    Analytiker vind och drift

    Alexander jobbar som driftingeniör hos oss, och började i Februari 2021.

    Alexander Hermansson

    Driftingenjör

    Elin Bergvall

    Tillståndsspecialist

    Thomas Abelsson

    Projektutvecklare

    Malin Serrander

    Hållbarhets- och kommunikationsansvarig

    Fakturera oss

    Skicka faktura till SR Energy

    SR Energy AB

    FE-110

    BGC-id LOP0305

    105 69 Stockholm.

     

    Fjällberget Energi AB

    FE-110

    BGC-id LOP0330

    105 69 Stockholm.

     

    Nya Möckelsjö Energi AB

    FE-110

    BGC-id LOP0352

    105 69 Stockholm

     

    Nya Örbacken Energi AB

    FE-110

    BGC-id LOP0351

    105 69 Stockholm

     

    Lemnhult Energi AB

    FE-110

    BGC-id LOP0830

    105 69 Stockholm

     

    Fredriksdals Energi AB

    FE-110

    BGC-id LOP0323

    105 69 Stockholm

     

    Uddared Energi AB

    FE-110

    BGC-id LOP0831

    105 69 Stockholm

     

    Nya Grytsjö Energi AB

    FE-110

    BGC-id LOP0350

    105 69 Stockholm

     

    Horshaga Energi AB

    FE-110

    BGC-id LOP0833

    105 69 Stockholm

     

    Tvinnesheda Energi AB

    FE-110

    BGC-id LOP0310

    105 69 Stockholm

     

    Kronoberget Energi AB

    FE-110

    BGC-id LOP0836

    105 69 Stockholm

     

    Riskebo Energi AB

    FE-110

    BGC-ID LOP3052

    105 69 Stockholm

     

    Åby Alebo Energi AB

    FE-110

    BGC-id LOP1305

    105 69 Stockholm