Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Solpark Kolstad
  • Planerad driftstart2025
  • KommunMjölby Kommun

Fakta och information

SR Energy utreder möjligheten att anlägga en solpark cirka en kilometer sydost om Mjölby samhälle, i närheten av vår Vindpark Örbacken. Sol- och vindkraft kompletterar varandra på ett bra sätt och en samlokalisering med vindpark Örbacken gör att elnätet används mer effektivt.

Det undersökta området är ca 56 hektar och utgörs av en blandning av betesmark, odlingsmark och skogsmark. Drygt 40 hektar av det undersökta området fördelat på flera områden bedöms ha goda förutsättningar för produktion av solkraftsel. Förslaget Solpark Kolstad skulle innebära en årlig elproduktion på 30 till 40 GWh, vilket motsvarar hushållsel för mellan 6000–8000 hushåll.

SR Energy har lämnat in en anmälan till Länsstyrelsen för Solpark Kolstad och nästa steg i processen är att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Inför framtagning av en miljökonsekvensbeskrivningen ska ett samråd hållas. Syftet med samrådet är att informera om den föreslagna solparken och att inhämta synpunkter inför fortsatt arbete. Synpunkter, frågor och information som inkommer under samrådet kommer att redovisas i en samrådsredogörelse, som bifogas till den anmälan som länsstyrelsen fattar beslut på.

SR Energy bjuder härmed in till ett skriftligt undersöknings- och avgränsningssamråd samt ett samrådsmöte. Mötet hålls den 13 september kl 18:30 på Mjölby Stadshotell, Järnvägsgatan 24, 595 52 Mjölby. Vi ser gärna att ni föranmäler er till samrådsmötet, senast den 11 september. Föranmälan sker till emelie.boos@afry.com

Föreliggande samrådsunderlag har tagits fram för att på ett tidigt stadium beskriva den föreslagna solparken samt den förutsedda omgivningspåverkan.

Synpunkter behöver vara oss tillhanda senast 15 oktober 2023 för att vi ska kunna ta med det i kommande arbete. Vi önskar att du i första hand skickar oss dina synpunkter via e-post eller vanligt brev, för att vi ska kunna sammanställa dem i en samrådsredogörelse på ett så sakligt och korrekt sätt som möjligt.

Skicka e-postmeddelandet med dina synpunkter till emelie.boos@afry.com eller brev till:

Emelie Böös, AFRY
Karlsgatan 3
722 14 Västerås

Märk gärna ditt e-postmeddelande eller brev med ”Samråd Solpark Kolstad”.

Har du frågor om Solpark Kolstad går det fint att höra av er till projektets kontaktpersoner nedan.

Kontaktpersoner

Emelie Böös

Uppdragsledare MKB, Afry

Malin Hillström

Projektledare

Marika har varit på SR Energy sedan 2019 och är byggprojektledare för bland annat Vindpark Riskebo och Älgkullen.

Marika Åkerman

Projektledare