Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Solpark Kolstad
  • Planerad driftstart2025
  • KommunMjölby Kommun

Fakta och information

Projektet Kolstad ligger i Mjölby kommun, cirka en kilometer sydost om Mjölby samhälle och i närheten av Vindpark Örbacken. Sol- och vindkraft kompletterar varandra på ett bra sätt och en samlokalisering med Vindpark Örbacken gör att elnätet används mer effektivt.

Solcellsanläggningen föreslås anläggas på marker som utgörs av en blandning av betesmark, odlingsmark och skogsmark. Förslaget omfattar cirka 40 hektar, fördelat på flera delområden. Projekt Kolstad skulle innebära en årlig elproduktion på 30 till 40 GWh, vilket motsvarar hushållsel för mellan 6000–8000 hushåll.

För att få tillstånd att bygga en markbaserad solcellsanläggning görs en anmälan till ett så kallat 12:6 samråd med länsstyrelsen (enligt miljöbalkens tolfte kapitel, sjätte paragrafen). SR Energy lämnade in en sådan anmälan för Solpark Kolstad till Länsstyrelsen i Östergötland under våren 2023. Länsstyrelsen har därefter meddelat att vi ska ta fram en miljökonsekvensbeskrivning, en MKB, innan de kan ta ett beslut. Inför framtagning av en MKB ska ett samråd hållas.

Samråd hölls under början av hösten 2023 och avslutades 15 oktober. Information från samrådet går att ladda ner här. Nästa steg i projektet är att ta fram en MKB för att komplettera anmälan.

Kontaktpersoner

Marika har varit på SR Energy sedan 2019 och är byggprojektledare för bland annat Vindpark Riskebo och Älgkullen.

Marika Åkerman

Projektledare