Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Välkommen till samråd för Vindpark Ebbegärde
Samrådet pågår till och med den 11/8
Samrådsutställning den 8/6, Allaktivitetshuset i Rockneby
Lämna dina synpunkter
  • Antal verk46
  • Totalhöjd260 meter
  • KommunKalmar

Nyheter
Vindpark Ebbegärde

16/5 - 23

Välkommen till samråd för Vindpark Ebbegärde

Nu pågår samråd för Vindpark Ebbegärde, mer information finns på srenergy.se/vindparker/ebbegarde.

12/5 - 23

Prenumerera på nyheter om Vindpark Ebbegärde

Missa ingenting! Registrera din e-postadress för att få notiser om viktiga händelser i projektet.

Välkommen

Samråd för Vindpark Ebbegärde

Vi utreder möjligheten för vindkraft vid Ebbegärde, Kalmar kommun, Kalmar län och nu pågår samråd som är en del av tillståndsansökan enligt miljöbalken. Samrådet genomförs såväl skriftligen som muntligen genom en samrådsutställning. På denna sida har vi samlat all information som berör samrådet:

» information om projektet,
» hur tillståndsprocessen går till,
» hur du anmäler dig till samrådsutställningen,
» lämna ditt samrådsyttrande,
» läsa mer om vindkraft,
» ladda ner filer från samrådsutställningen, fotomontagen och samrådsunderlaget,
» samt hitta våra kontaktuppgifter om du vill kontakta oss.

Välkommen att vara en del av samrådet!

Fakta och information

Det aktuella området ligger cirka elva kilometer nordväst om Kalmar och cirka fem kilometer öst om Bäckebo. Projektområdet bedöms maximalt kunna rymma 46 vindkraftverk med en totalhöjd om max 240 meter i den västra delen av området och 260 meter i den östra delen av området.

Ett samrådsunderlag har tagits fram för att på ett tidigt stadium beskriva den föreslagna vindparken samt den förutsedda omgivningspåverkan. Under 2021 hölls samråd för Vindpark Ebbegärde, sedan dess har området utökats söder ut med ett område som tidigare benämnts Vindpark Granhultet. De två områdena utreds vidare som ett projekt under det gemensamma namnet Vindpark Ebbegärde. Synpunkter som inkom under samrådet 2021 kommer att beaktas i den fortsatta processen även för det nu aktuella området.

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kommer att tas fram och planeras att lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län under 2023/2024. På uppdrag av oss har WSP Sverige AB (WSP) i uppgift att driva processen avseende ansökan om tillstånd för Vindpark Ebbegärde. Mer detaljerad information finns i samrådsunderlaget som går att ladda ned längre ner på hemsidan.

Klicka på flikarna ovan för att läsa mer om tillståndsprocessen, hur du anmäler dig till samrådsutställningen, hur du lämnar ett samrådsyttrande och för att läsa mer om vindkraft.

Kontakta oss
» Allmänna frågor om projektet eller vindkraft:
Hanna Rydhed, projektledare tillstånd på SR Energy
hanna.rydhed@srenergy.se eller 0704 855 398

Sebastian Zartmann, projektledare utveckling på SR Energy
sebastian.zartmann@srenergy.se eller 0703 382 288

» Lämna samrådsyttrande, anmälan till samrådsutställning eller få material skickat via post:
Torill Andersson, WSP
torill.andersson@wsp.com eller 0738 003 571

Antal vindkraftverk: 46 stycken
Totalhöjd: 260 meter
Kommun: Kalmar

Hur går processen till?
Verksamheter som Vindpark Ebbegärde anses medföra risk för betydande miljöpåverkan. Detta innebär att tillståndsprocessen ser ut på ett specifikt sätt. Verksamhetsutövare (VU), i detta fall SR Energy ska:

» samråda om hur en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska avgränsas,
» ta fram en MKB, och
» lämna in ansökan inkl MKB och teknisk beskrivning (TB) till tillståndsprövande myndighet, i detta fall miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vad innebär ett samråd?
Synpunkter som kommer in under samrådet blir en del av underlaget för fortsatt planering av vindparken och den kommande MKB:n. SR Energy ska samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (ofta kommunen) och de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten. Samråd ska även genomföras med övriga myndigheter samt de kommuner, organisationer, företag, allmänhet, etc som kan antas bli berörd av verksamheten. SR Energy ska samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, miljöeffekter samt innehåll i kommande MKB.

Vad händer efter samrådet?
Efter samrådet tar verksamhetsutövaren fram en MKB som tillsammans med ansökan och eventuella utredningar lämnas in till MPD vid Länsstyrelsen. MKB:n fokuserar på de miljöeffekter som kan uppstå till följd av verksamheten. Efter ansökan lämnats in kan Länsstyrelsen begära komplettering. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs detta i lokaltidning för området och allmänheten får yttra sig. Aktuell kommun måste tillstyrka anläggningen för att vindparken ska få tillstånd, därefter fattar MPD ett beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd. Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.

Välkommen att anmäla dig till samrådsutställningen!

Den 8 juni bjuder SR Energy in till samrådsutställning i form av öppet hus i Allaktivitetshuset i Rockneby. Du är varmt välkommen att komma dit för att titta på vår utställning, ställa frågor och prata med oss från SR Energy, vår miljökonsult WSP samt vår ljudkonsult. Utställningen kan besökas under ett av följande tre pass:

»Första passet: 15.30-17.00
»Andra passet: 17.00-18.30
»Tredje passet: 18.30-20.00

Vi ser gärna att ni föranmäler er till samrådsutställningen, senast den 4 juni. Föranmälan sker till torill.andersson@wsp.com. Ange följande information i din anmälan:

» För- och efternamn på den/de du avser anmäla.
» Vilken mötestid du/ni önskar delta vid.

Välkomna!

Har du synpunkter om projektet som du vill dela med dig av?
Samrådsyttrande lämnas via via brev eller mail till Torill Andersson, WSP Sverige AB, Ullevigatan 19, 402 51 Göteborg, alternativt torill.andersson@wsp.com. Märk yttrandet ”Vindpark Ebbegärde”. Det går också att lämna samrådsyttrande via formuläret längre ner på sidan. Samrådet ska vara oss till handa senast den 11 augusti.

De samrådsyttranden vi får in utgör en del av vår tillståndsansökan enligt miljöbalken. För kännedom blir vår tillståndsansökan inklusive samrådsyttranden en allmän handling när den skickas till Länsstyrelsen.

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Filer för nedladdning

Nedan finns samrådsunderlag, fotomontage och samrådsutställning tillgängliga som pdf för nedladdning. Vänligen notera att samrådsutställningen och fotomontaget finns både som högupplöst och lågupplöst, om det är problem med nedladdningen rekommenderas den med lägre upplösning.

Om du inte har möjlighet att ta del av det digitala materialet kan vi skicka materialet i pappersformat till dig via vanlig postgång, mejla då till torill.andersson@wsp.com eller ring på telefonnummer 0738 00 35 71.

Lämna ditt samrådsyttrande till oss.

De samrådsyttranden vi får in utgör en del av vår tillståndsansökan enligt miljöbalken. För kännedom blir vår tillståndsansökan inklusive samrådsyttranden en allmän handling när den skickas till Länsstyrelsen.

    Godkännande av villkor