Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindpark Grytsjö
  • Antal verk12
  • Totalhöjd150 meter
  • Effekt/verk2,75 MW
  • Motsvarande elförsörjning hushåll11 000
  • Driftstart2013

Nyheter
Vindpark Grytsjö

23/4 - 24

Stort Grattis till föreningarna som erhöll Vindbonus 2024

Vi säger stort Grattis till följande föreningar som fick dela på 200.000kr

Ysby byalag
Föräldrakooperativet Möllan
VÅXTORPS BOIS
Ysby Bollklubb
Laholms Brukshundsklubb
Göstorps trivselförening
SKPF avd 259 Laholm
Veinge Jaktskytteklubb
Laholms konstklubb
Friluftsfrämjandet Knäred
Knäreds Idrottsklubb
Putsereds Byaförening
Kornhult/Hishult FF
Södra Hallands Hembygdsförening
Knäreds Vävstuga

Tack för detta året.

Vi är tillbaka 28 december 2024, då Vindbonusansökan för 2025 öppnar på vår hemsida.

SR Energy

26/1 - 23

Vindbonus Uddared/Grytsjö 2023

Nu är det dags att ansöka om vindbonus för alla föreningar som är verksamma i områden kring Vindparkerna Uddared/Grytsjö! Varje år delar vi ut Vindbonus som är 10 000 kr per verk, de pengarna samlas i en pott som föreningarna i närområdet kan söka från. Sista ansökningsdag är 28 feb. Vi ser fram emot alla årets ansökningar!

10/5 - 22

Välkomna och stärkande bidrag till det lokala föreningslivet

Det lokala föreningslivet har en betydelsefull roll i bygden och många verksamheter har prövats under pandemin. Möjligheterna att ses och upprätthålla verksamhet och traditioner har varit begränsade och föreningarnas starka eldsjälar har varit avgörande för fortlevnad. Nu kan äntligen verksamheterna återgå till det normala och för tolv föreningar i Laholms kommun kommer Vindbonusen som ett välkommet bidrag.

 

I år får föreningarna runt Vindpark Grytsjö/Uddared dela på 200 000 kronor för att utveckla sina verksamheter. 


– Vi har efter ett antal års hårt arbetande kommit igång med vår verksamhet och beslutat oss för att utöka vår tävlingsverksamhet. Det är den delen av föreningen där vi har störst inkomster och vill därför utöka med en dressyrbana, alltså ett dressyrstaket, säger Ida Nätterqvist, vice ordförande i Hallands Equestrians RF.

Utöver Hallands Equestrians RF är Hishults Gymnastikförening, Laholms FK, Laholms Jujutsuklubb, Knäreds Idrottsklubb, Skogaby Golfklubb, Vallberga byalag, Ungdomsbrandkåren Laholm, Veinge Hembygdsförening och Våxtorps Bois de föreningar som får Vindbonus 2022. Föreningarna kommer att använda pengarna till varierande aktiviteter och utvecklingsprojekt, till exempel belysning, resor och träningsläger.

 

– Vi ska anlägga en discgolfbana, främst för våra juniorer men även för övriga medlemmar och gäster, säger Johnny Nilsson ordförande för Skogaby Golfklubb.

 

Ungdomsbrandkåren i Laholm ska resa med 20 ungdomar till ett läger i Celje i Slovenien i sommar och får bidrag till mat under bussresan. Knäreds föreläsningsförening ska arrangera en föreläsning med Gunnar Wetterberg, som föreläser om skogen och dess betydelse i ett historiskt och nutida perspektiv. Knäreds PRO får ett bidrag till föreningens 70 års jubileum.

Ava Neogard och Elvira Paulsson från Ungdomsbrandkåren i Laholm ska delta vid ett läger i Slovenien. Vindbonusen från SR Energy använder de till kost under bussresan.

 

Veinge hembygdsförening får bidrag för att placera ut skyltar och textplattor vid flera av bygdens cirka 200 torp och backstugor.

– Kulturarvet i Veinge är stort och genom att ta fram GPS för platserna minskar vi risken för förhindra sönderkörning vid avverkning och markberedning, säger Kerstin O Petersson, sekreterare för Veinge Hembygdsförening.

Vid Vindbonus-utdelningen, som ägde rum i Laholms Brandstation den 2 maj, samlades representanter för de tolv föreningarna.

 

Vindbonusen delas ut vid ett festligt tillfälle, där samtliga föreningar umgås under trevliga former och tar emot sina bidrag. Efter två års uppehåll pga pandemin kunde pristagarna åter samlas vid en fysisk ceremoni.

 

– Det känns fantastiskt roligt att åter få träffa föreningslivet och alla lokala eldsjälar, säger Anders Rylin, operativ chef på SR Energy. Vi är otroligt stolta över vår Vindpark Grytsjö/Uddared och vår Vindbonus som vi nu delat ut under tio år i Laholms kommun.

 

 

Fakta:

SR Energy har drivit Vindpark Grytsjö/Uddared sedan 2013. Sedan dess har man delat ut totalt 1,8 Mkr i Vindbonus till det lokala föreningslivet. Även i år var intresset stort, och SR Energy fick in 43 ansökningar från närområdet. Vinnarna utsågs sedan av en jury på SR Energy. Nästa år återkommer chansen att söka Vindbonus för Vindpark Grytsjö/Uddared. Vid ansökan behöver man ange syftet med den sökta Vindbonusen och vad pengarna ska användas till. Ansökningstiden går ut den 28 februari varje år och mer information finns på www.srenergy.se.

 

För mer information kontakta:

Malin Serrander, Hållbarhets- och kommunikationsansvarig på SR Energy, 070-662 57 04 malin.serrander@srenergy.se.

 

16/4 - 21

SR Energy delar ut 200 000 kronor i Vindbonus

Varje år delar SR Energy ut Vindbonus till föreningar i vindparkernas närområden.
I Laholm kommun, där Vindpark Grytsjö och Uddared ligger, blir det i år 15 glada föreningar som får dela på 200 000 kronor för att utveckla sina verksamheter.  


– Vi ska köpa bland annat våtdräkter för medlemmar som inte har egen, samt prova på åkare. Med dessa kan vi förlänga säsongen då det ofta är rätt kallt i vattnet i början på sommaren, säger Hampus Strid som är med i Bengen Wakeboard klubb.

SR Energy har drivit Vindpark Grytsjö/Uddared sedan 2013. Sedan dess har man delat ut totalt 1 620 000 kronor i Vindbonus till det lokala föreningslivet. Även i år var intresset stort, och SR Energy fick in ett 40-tal ansökningar från närområdet. Vinnarna utsågs sedan av en jury på SR Energy.

 

Utöver Bengen Wakeboard Klubb är Caprifolen Voltigeklubb, Edenberga frivilliga brandkår, Hishults gymnastikförening, Junis 177 Våxtorp, Knäreds idrottsklubb, Knäreds vävstuga, Kornhult/Hishult FF, Laholms Ryttarförening, Le Petite Boule, Reumatikerföreningen Laholm, Skogaby Golfklubb, Våxtorp BOIS, Ysby Bollklubb och Ysby Bouleklubb de föreningar som får Vindbonus. Föreningarna kommer att använda pengarna till varierande aktiviteter och utvecklingsprojekt, till exempel våtdräkter, fotbollssargar och träningsredskap.

 

Vindbonusen brukar delas ut vid ett festligt tillfälle, där samtliga föreningar umgås under trevliga former och tar emot sina bidrag. På grund av covid-19 skickas bidragen till föreningarna det här året.

 

– Det är naturligtvis jättetråkigt för oss att inte kunna vara på plats och träffa föreningslivet och de lokala eldsjälarna, säger Anders Rylin, operativ chef på SR Energy. Vi är dock otroligt stolta över vår Vindpark Grytsjö/Uddared och vår Vindbonus som vi nu delat ut under 9 år i Laholm kommun. Vi hoppas självklart att vi ses nästa år i stället!

 

Nästa år återkommer chansen att söka Vindbonus för Vindpark Grytsjö/Uddared. Vid ansökan behöver man ange syftet med den sökta Vindbonusen och vad pengarna ska användas till. Ansökningstiden går ut den 15 september varje år och mer information finns på www.srenergy.se.

 

För mer information kontakta:

Anders Rylin, Operativ Chef på SR Energy, 070-485 53 92, anders.rylin@srenergy.se.

 

20/1 - 21

Vindbonus Uddared/Grytsjö

Nu är det dags att ansöka om vindbonus för alla föreningar som är verksamma i områden kring Vindparkerna Uddared/Grytsjö! Varje år delar vi ut Vindbonus som är 10 000 kr per verk, de pengarna samlas i en pott som föreningarna i närområdet kan söka från. Sista ansökningsdag är 28 feb. Vi ser fram emot alla årets ansökningar!

Fakta och information

Vindpark Grytsjö är ett av SR Energys första egenutvecklade projekt och ligger i Laholms kommun. Vindparken producerar varje år ca 60 GWh vilket motsvarar behovet av hushållsel för ca 11 000 villor.

Vindparken ligger vid Putsered, Laholms kommun, ca 6 km öster om samhället Knäred. Området domineras av produktionsskog och pekades tidigt ut i ett tillägg till den kommunala översiktsplanen som ett område lämpligt för vindkraft.

Under vintern 2012 påbörjades byggnationen av vägar och fundament. Vindkraftverken levererades under hösten 2012/vintern 2013 och kunde slutligen tas i drift i maj 2013.

Ett av vindkraftverken i parken ägs tillsammans av flera utav markägarna där vindparken är byggd, via Putsereds Vind AB, som även var med och initierade projektet tillsammans med ytterligare markägare i området. Den dagliga driften av även detta vindkraftverk hanteras dock av SR Energy.

 

 

Antal verk: 12
Totalhöjd: 150 meter
Effekt/verk: 2,75 MW
Leverantör: GE Energy
Beräknad produktion: ca 60 GWh per år
Driftstart: 2013

När SR Energy anlägger vindparker i en kommun blir bolaget en lokal företagare. Att ställa upp för föreningslivet är en del av modernt företagande och ett naturligt sätt för oss att visa vårt lokala engagemang. Vi åtar oss som en del i vår affärsverksamhet, att årligen dela ut Vindbonus till det lokala föreningslivet.

Varje år delar SR Energy ut 10 000 kronor per byggt vindkraftverk till föreningslivet som verkar i närheten av våra vindparker. Vindbonusen är ett bra sätt för oss att hålla kontakt med bygden där våra parker drivs, hålla oss synliga och få tillfälle att informera om vindparken och framtida planer.

Föreningar kan ansöka om både större och mindre bidrag till aktiviteter som utflykter, ny utrustning, reparationer eller annan aktivitet som planeras. För varje vindpark finns en jury som går igenom ansökningarna och beslutar vilka föreningar som ska få ta del av Vindbonusen.
Föreningslivet i Sverige är starkt och lever på ideella insatser som räcker väldigt långt, men ibland krävs mer resurser. Då är Vindbonus från SR Energy ett välkommet tillskott som kan göra de ideella insatserna ännu mer effektiva. Det är vårt sätt att visa att vi bryr oss.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information när ansökan för Vindbonus öppnar.

Välkommen med din ansökan här: Ansök om Vindbonus

Fotograf Maria Hansson. Ludvika minicirkus.

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft:

Energimyndigheten.se

Naturvårdsverket.se

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Ann-Margreth är driftingenjör och har jobbat på SR Energy sedan 2020.

Ann-Margreth Larsson

Driftingenjör