Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

VD har ordet

SR Energy står perfekt positionerat

Framtiden börjar nu.

Redan när vi startade SR Energy (tidigare Stena Renewable) 2005 såg vi starka argument för vindkraften. Men då var vi relativt ensamma. Att vindkraften skulle bli så framgångsrik som den är nu var svårt att tänka sig. För idag är det uppenbart att vindkraft är helt avgörande som en växande pusselbit i ett framtida, flexibelt och smart elsystem. Vi hade rätt från början, och SR Energy står nu perfekt positionerat för att hjälpa Sverige ställa om till hållbar, förnybar elproduktion.

Idag har Sverige en snabbt åldrande kraftproduktion av kärn- och vattenkraft. Anläggningarna byggdes under 1970- och 1980- talen, och de har varit sig lika sedan dess. De baseras på tung, resurskrävande teknik som snart måste ersättas. Nya alternativ kommer att vara smartare och mer kostnadseffektiva. Vindkraft utmärker sig idag som en av Sveriges billigaste och effektivaste energikällor.

Lönsamhet och hållbar produktion

Det blir allt mer tydligt att vi måste minska människans klimatpåverkan i Sverige, Europa och världen. Hela 60% av världens energi kommer från fossila bränslen. Vindkraften däremot har låg påverkan på det globala klimatet och är hållbar i alla led. Därför vill vi inom SR Energy bygga mer vindkraft. Med ett större inslag av vindkraft kan Sveriges transport- och industrisektorer producera hållbart från ax till limpa. Sverige kan dessutom exportera grön el till Europa. Jag tror att framtiden bygger på att mixa olika energikällor, att kunna både köpa och sälja energi mellan olika aktörer inom ett starkt nät. Det är med samverkan och flexibilitet vi löser energiutmaningarna.

Historiskt utbyggnadstakt

SR Energys vindkraftsproduktion från de 201 vindkraftverk som står färdiga nu minskar varje år koldioxidutsläppen med motsvarande en halv miljon personbilar. Samtidigt ger samma kraftverk all den el som Göteborgs och Malmös hushåll behöver.

  • Svergies behov av el ökar och vi står inför en historiskt snabb utbyggnadstakt av elproduktion. Till 2035 kan elbehovet fördubblas jämfört med dagens användning på 140 TWh. I Sverige finns stor potential för utbyggnad av vindkraft och det är högst troligt att vindkraften kommer att utgöra huvuddelen av ny elproduktion fram till 2035.

I inledningen skrev jag att SR Energy idag är perfekt positionerat. Det handlar inte bara om att befinna sig i rätt del av marknaden. Det handlar om att vara så pass unga, att vi inte investerat oss fast i gammal teknologi. Vi har inget bagage av miljömässiga felbeslut. Vi har metodiskt och från grunden byggt ett grönt, hållbart, lönsamt energibolag. Vi hade en vision, och den har vi stadigt hållit fast vid.

Stabilitet att lita på

SR Energy ägs av Stena Adactum (20%), Alecta (20%), AMF (30%) och KLP (30%). Alla dessa delägare är extremt långsiktiga. Den breddade ägargruppen ger oss ytterligare finansiella muskler och hjälper oss nå vårt mål om att fördubbla vår produktion vart femte år. Det blir bra för industrin, konsumenterna och hela samhället. För oss och våra ägare ligger kursen fast mot en bättre framtid.

Peter Zachrisson

VD SR Energy