Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

VD har ordet

SR Energy står perfekt positionerat

”Vi har unika möjligheter i Sverige”

Utbyggnaden av den förnybara energiproduktionen kan inte vänta – agerar vi inte nu så riskerar både klimatet och Sveriges näringsliv att drabbas hårt. Det säger Peter Zachrisson, vd på SR Energy.

Om möjligheten att snabbt öka produktionen av förnybar energi i Sverige

– När vi blickar framåt står vi inför en energiomställning som grundas i klimatfrågan. Många företag, processer och privatpersoner måste byta från fossila bränslen till el eller elektrobränslen (e-metanol, vätgas etc). Detta kommer att fördubbla efterfrågan på el fram till 2045. Som tur är har vi i Sverige unika förutsättningar för att skapa ett förnybart energisystem. Vi har stora landytor, bra vindförhållande, ett starkt elnät och tillgång till vattenkraft som är reglerbar samt mycket biomassa. Sverige har också världens bästa energisystem, men det krävs stora insatser och investeringar i framtiden för att bygga ut det – och det måste vi.

 

Om det politiska agerandet i energifrågan

– Den politiska medvetenheten kring energifrågan har ökat. Det finns en konsensus kring att alla energislag behövs och att vi ska lämna den fossila världen, samtidigt som vi ska utöka utbudet. Men förnybar elproduktion kräver åtgärder för att snabba på processerna och göra dem mer rättssäkra. Nu vill vi se incitament för kommuner att tillstyrka vindkraft, men även se en förändrad och snabbare process för byggnation av nya elnät och ny produktion. Vi ser fram emot politisk handling och hoppas att det ska gå från utredning till beslut. Det kommer också starka signaler och åtgärder för hur omställningen ska ske ute i Europa och där står EU enat, vilket även påverkar Sverige.

 

Om varför utbyggnaden av förnybara energiproduktionen det brådskar

– Ett exempel är elområde 4, där relationen mellan utbud och efterfrågan på el är sämst i landet. Det gör att många företag tvekar kring om de vågar satsa eller om de ska flytta sin verksamhet till en plats med säker tillgång till el. Det är väldigt viktigt att skapa förutsättningar för industrin. Titta bara på USA, som nyligen har antagit sin IRA (Inflation Reduction Act). Den ger skattelättnader för nyetableringar med goda förutsättningar för klimatsmart industri. Detta är förstås bra för klimatet, men det innebär också att många industrier kanske väljer USA i stället för Europa, vilket innebär att vi löper en risk att förlora konkurrenskraftiga arbeten till USA om vi inte agerar. Om vi saknar el riskerar vi att förlora vår industri här – det är ett faktum.

 

Om varför SR Energy främst satsar i elområde 3 och 4.

– Vi satsar på nya vindparker där elbehovet är som störst, och det är i elområde 3 och 4. I maj 2023 invigde vi Vindpark Tvinnesheda i Uppvidinge kommun. Den är nu södra Sveriges största vindpark som tillför el motsvarande 120 000 hushåll. Här gör vi stor skillnad, eftersom kraftproduktion nära konsumenten innebär att vi slipper bygga ut elnät just där. Det finns många stora ytor och skogsområden som skulle kunna användas för vindkraft, men den lokala acceptansen är inte alltid tillräckligt stor. Det är viktigt att förstå att landbaserad vindkraft, tillsammans med sol, är det billigaste och snabbaste sättet att få fram stora mängder grön och konkurrenskraftig elproduktion till klart lägst kostnad. Vi har unika möjligheter i Sverige som är så glesbefolkat. Det finns mycket kvar att göra på land, och det är där vi ska fokusera nu.

 

Om hur SR Energy rustar organisationen inför framtiden?

– Genom att öka vår interna styrka klarar vi en högre expansionstakt. Vi satsar mycket på projektutveckling och vi har blivit fler medarbetare där, men även i driftorganisationen eftersom vi har fått fler verk att sköta och stora värden att hand om. Vi växer också inom områden som elhandel, ekonomi och analys. Vår företagskultur är stark och har varit en viktig faktor för att integrera nya medarbetare när vi expanderar. Vindkraft gör skillnad, och det gör också att vi får engagerade människor som söker sig till oss. Vi lägger mycket tid och energi på att våra värdeord – långsiktighet, effektivitet och omtanke – genomsyrar företagskulturen i stort och smått.