Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

VD har ordet

2040 kan vi producera hållbar el som driver hela Sverige

Framtiden börjar nu.

Redan när vi startade SR Energy (tidigare Stena Renewable) 2005 såg vi starka argument för vindkraften. Men då var vi relativt ensamma. Att vindkraften skulle bli så framgångsrik som den är nu var svårt att tänka sig. För idag är det uppenbart att vindkraft är helt avgörande som en växande pusselbit i ett framtida, flexibelt och smart elsystem. Vi hade rätt från början, och SR Energy står nu perfekt positionerat för att hjälpa Sverige ställa om till hållbar, förnybar elproduktion.

Idag har Sverige en snabbt åldrande kraftproduktion av kärn- och vattenkraft. Anläggningarna byggdes under 1970- och 1980- talen, och de har varit sig lika sedan dess. De baseras på tung, resurskrävande teknik som snart måste ersättas. Nya alternativ kommer att vara smartare och mer kostnadseffektiva. Vindkraft utmärker sig idag som en av Sveriges billigaste och effektivaste energikällor.

Lönsamhet och hållbar produktion

Det blir allt mer tydligt att vi måste minska människans klimatpåverkan i Sverige, Europa och världen. Hela 60% av världens energi kommer från fossila bränslen. Vindkraften däremot har låg påverkan på det globala klimatet och är hållbar i alla led. Därför vill vi inom SR Energy bygga mer vindkraft. Med ett större inslag av vindkraft kan Sveriges transport- och industrisektorer producera hållbart från ax till limpa. Sverige kan dessutom exportera grön el till Europa. Jag tror att framtiden bygger på att mixa olika energikällor, att kunna både köpa och sälja energi mellan olika aktörer inom ett starkt nät. Det är med samverkan och flexibilitet vi löser energiutmaningarna.

Vinden trollar bort en halv miljon bilar

SR Energys vindkraftsproduktion från de 115 vindkraftverk som står färdiga nu (eller inom en nära framtid) minskar varje år koldioxidutsläppen med motsvarande en halv miljon personbilar. Samtidigt ger samma kraftverk all den el som Malmös hushåll behöver.

2040 ska Sveriges el vara 100% förnybar, det har regeringen slagit fast. Det finns inget annat sätt att nå dit än att fortsätta bygga ut vindkraften i snabb takt och kombinera den med vatten- och solkraft. 2040 kan vi då producera hållbar el som driver hela Sverige.

För vattenkraften innebär det en produktion på ungefär samma nivå som idag, men för vindkraftens del måste produktionen öka från dagens 19 TWh till minst 70 TWh enligt Energimyndigheten. Det är i denna världsförbättrande, högteknologiska och lönsamma del av marknaden som SR Energy verkar.

I inledningen skrev jag att SR Energy idag är perfekt positionerat. Det handlar inte bara om att befinna sig i rätt del av marknaden. Det handlar om att vara så pass unga, att vi inte investerat oss fast i gammal teknologi. Vi har inget bagage av miljömässiga felbeslut. Vi har metodiskt och från grunden byggt ett grönt, hållbart, lönsamt energibolag. Vi hade en vision, och den har vi stadigt hållit fast vid.

Stabilitet att lita på

SR Energy ägs av Stena Adactum (20%), Alecta (20%), AMF (30%) och KLP (30%). Alla dessa delägare är extremt långsiktiga. Den breddade ägargruppen ger oss ytterligare finansiella muskler, och vårt mål är nu att varje år växa med 50% i produktion. 2022 skulle det innebära en produktion på 2 TWh, vilket är 1,5% av Sveriges elproduktion. Det blir bra för för industrin, konsumenterna och hela samhället. För oss och våra ägare ligger kursen fast mot en bättre framtid.

Peter Zachrisson

VD SR Energy