Stena Renewable blir SR Energy. Vi har nyligen bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vindpark Grönskog
  • Antal verk8
  • Totalhöjd270 meter
  • KommunMönsterås
  • Driftstart2026

Nyheter
Vindpark Grönskog

2/5 - 22

Tack för dina synpunkter!

Nu är samrådet för med enskilda och allmänheten avslutat för Vindpark Grönskog. Arbetet med att sammanställa inkomna yttranden till en samrådsredogörelse har påbörjats och kommer, liksom miljökonsekvensbeskrivningen, bifogas ansökan som skickas in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar Län. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs ärendet i lokaltidningen och det finns möjlighet som närboende att yttra sig direkt till Länsstyrelsen.

22/12 - 21

Prenumerera på nyheter om Vindpark Grönskog

Missa ingenting! Registrera din e-postadress för att få notiser om viktiga händelser i projektet.

Fakta och information

Projektet Grönskog ligger i Mönsterås kommun, Kalmar län, beläget cirka sju kilometer norr om Mönsterås och cirka elva kilometer söder om Oskarshamn. Området som utreds ligger delvis inom ett område som enligt gällande vindkraftsplanen för Mönsterås kommun är ett lämpligt utredningsområde för vindkraft. Projektområdet bedöms maximalt kunna rymma åtta vindkraftverk med en totalhöjd om max 270 meter.

Samråd hölls under mars-april 2022 och de yttranden som inkommit sammanställs i en samrådsredogörelse som bilaga till kommande miljökonsekvensbeskrivning. Informationen från samrådet går att ladda ned här intill.

Härnäst kommer en miljökonsekvensbeskrivning tas fram och lämnas in tillsammans med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län. I dagsläget bedöms en ansökan kunna lämnas in tidigast vintern 2022-2023.

FEB 2022

Samråd med berörda myndigheter

APR 2022

Samråd med närboende och allmänhet

DEC 2022

Inlämning tillståndsansökan

DEC 2026

Preliminär driftstart

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Malin Hillström

Projektledare

Dan är projektchef sedan 2018.

Julia Nordgärd

Projektadministratör