Stena Renewable blir SR Energy. Den 1 december byter vi namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vindpark Grönskog
  • Antal verk8
  • Totalhöjd270 meter
  • KommunMönsterås
  • Driftstart2026

Nyheter
Vindpark Grönskog

22/12 - 21

Prenumerera på nyheter om Vindpark Grönskog

Missa ingenting! Registrera din e-postadress för att få notiser om viktiga händelser i projektet.

Fakta och information

Projektet Grönskog ligger i Mönsterås kommun, Kalmar län, beläget cirka sju kilometer norr om Mönsterås och cirka elva kilometer söder om Oskarshamn. Området som utreds ligger delvis inom ett område som enligt gällande vindkraftsplanen för Mönsterås kommun är ett lämpligt utredningsområde för vindkraft. Projektområdet bedöms maximalt kunna rymma åtta vindkraftverk med en totalhöjd om max 270 meter.

Vi planerar för samråd under våren 2022. Inledningsvis samråder vi med berörda myndigheter och därefter med närboende och allmänhet. Syftet med samrådet är att informera om den föreslagna vindparken och att inhämta synpunkter inför fortsatt projektering. De synpunkter som vi får in under samrådet är mycket värdefulla för projektet och kommer, tillsammans med annat utredningsmaterial, att ligga till grund för projektets fortsatta utveckling. Mer information om när och var samrådet äger rum kommer att publiceras här på hemsidan, via annonsering i lokaltidningar och som brev till närboende.

Antal verk: 8
Totalhöjd: 270
Kommun: Mönsterås
Driftstart: 2026
FEB 2022

Samråd med berörda myndigheter

APR 2022

Samråd med närboende och allmänhet

AUG 2022

Inlämning tillståndsansökan

DEC 2026

Preliminär driftstart

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Malin Hillström

Projektledare

Julia Nordgärd

Projektadministratör