Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Markägare

Till dig som är markägare

Har du mark och vill vara med och bidra?

För att täcka Sveriges framtida elbehov bedömer Energimyndigheten att vi behöver bygga ut vindkraften fyrfaldigt jämfört med dagens produktion. För att lyckas behöver vi dig som är markägare. SR Energy letar löpande efter lämpliga platser som kan vara med och bidra till förnybar elproduktion. Har du mark som du är intresserade av att arrendera ut? Kontakta då gärna oss på SR Energy för en första bedömning.

Hur vet jag om min mark passar för vindkraft?
Normalt blåser det tillräckligt nästan över allt för att kunna skapa förutsättningar för moderna vindkraftverk. Men det finns många andra intressen som vi behöver förhålla oss till såsom närliggande bostäder, natur- och kulturmiljö, infrastruktur i luft såväl som på marken och inte minst den aktuella kommunens planer för markens användning. Vissa saker är lättare att utreda och identifiera medan andra saker behöver mer tid och utredning innan vi vet om det medför några hinder för en vindpark.

Varför ska jag välja SR Energy?
Vi på SR Energy är långsiktiga ägare till våra vindparker. Vi projekterar och bygger således inte för att sälja vidare våra anläggningar till någon annan. Vår affär bygger på att vi stannar kvar och förvaltar de vindparker vi etablerar. Du som markägare behöver inte själv investera i anläggningarna och inte heller ta någon annan risk. Det arrende som utgår baseras vanligtvis på en procentsats av våra intäkter från aktuell vindpark.

Du som markägare är en av våra viktigaste samarbetspartner och överenskommelsen med markägaren är förutsättningen för vår verksamhet. Tillsammans med hundratals markägare är SR Energy en del av utvecklingen mot en hållbar energiförsörjning.

Kontakta oss

Om du vill av att veta mer om möjligheterna att etablera vindkraft på din mark är du välkommen att kontakta någon av oss.


Kontaktpersoner

Pia har jobbat på SR Energy sedan 2009 och har byggt flertalet vindparker, senast Kronoberget och Fjällberget. Nu jobbar Pia framför allt i tidiga skeden av projekten.

Thomas har varit på SR Energy sedan 2022 och jobbar med att knyta kontakter med nya markägare för framtida projekt.

Dan har jobbat på SR Energy sedan 2008 och har t ex varit med och byggt Lemnhult och startat upp Tvinnesheda. Sedan 2018 är Dan vår projektchef.

Vindkraften möter framtidens energibehov

Till dig som är
markägare

Här kan du läsa mer om vad vindkraften betyder för Sverige och varför våra samarbeten med markägare i södra Sverige är så viktiga.

Läs mer i vår folder för markägare