Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindpark Rosenholm

Fakta och information

Vindparkerna Älmedal och Rosenholm är sammanslagna under Vindpark Horshaga: läs här för mer information.

Kontaktpersoner

Per har varit byggprojektledare för Vindparkerna Åby-Alebo och Tvinnesheda, han har jobbat på SR Energy sedan 2018.