Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindpark Rosenholm
  • Antal verk8
  • Totalhöjd180 meter
  • Planerad driftstart2025

Fakta och information

Projektområdet för Vindpark Rosenholm är beläget cirka fem kilometer sydväst om Åseda i Uppvidinge kommun. Området domineras av skogsmark och till stor del aktiv produktionsskog. Större delen av projektområdet är utpekat som riksintresse för vindbruk och i kommunens översiktsplan utpekade som prioriterade och möjliga områden för vindkraft. Tillståndet har tagits fram av Statkraft och vann laga kraft 2016. SR Energy tog över projektet under 2019.

Tillstånd finns för 16 vindkraftverk men bedömningen är att max åtta vindkraftverk kommer att kunna byggas. Byggstart av vindparken bedöms kunna ske 2024.

Antal tillståndsgivna vindkraftverk: 16
Tillståndsgiven totalhöjd: 180 meter
Driftstart: 2025
MARS 2016

Lagakraftvunnet miljötillstånd

OKT 2025

Planerad driftstart

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan har jobbat på SR Energy sedan 2008 och har t ex varit med och byggt Lemnhult och startat upp Tvinnesheda. Sedan 2018 är Dan vår projektchef.

Marika har varit på SR Energy sedan 2019 och är byggprojektledare för bland annat Vindpark Riskebo och Älgkullen.

Marika Åkerman

Projektledare