Stena Renewable blir SR Energy. Den 1 december byter vi namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vindpark Hökanäs-Hovgård
  • Antal verk37
  • Totalhöjdca 270 meter
  • Driftstart2024-2025

Fakta och information

Projektet Hökanäs-Hovgård ligger i Uppvidinge kommun, ca 5 mil nordöst om Växjö och ca 1 mil sydöst om Åseda. Riksväg 37 passerar cirka 3 kilometer norr om projektområdet. Området i sig består i huvudsak av produktionsskog med inslag av mindre sjöar och myrmarker. I omgivningen finns spridd bebyggelse med mindre odlingslandskap.

Samråd med myndigheter och allmänheten hölls under sommaren 2020. Då projekteti dagsläget bedöms som politiskt svårframkomligt avvaktar SR Energy vidare process med att ansöka om tillstånd. Området anses fortsatt intressant och lämpligt för vindkraft.

Antal verk: 37
Totalhöjd: ca 270 meter
Driftstart: 2024-2025
JUNI 2020

Samråd

MARS 2021

Inlämning tillståndsansökan

SEPT 2024

Planerad driftstart 2024-2025

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan är projektchef sedan 2018.

Julia Nordgärd

Projektadministratör

Hökanäs-Hovgård