Stena Renewable blir SR Energy. Den 1 december byter vi namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vindpark Staverhult
  • Antal verk4
  • Totalhöjd270
  • Driftstart2024-2025

Fakta och information

Projektet Staverhult ligger i Ljungby kommun, ca två mil sydväst om Ljungby och ca 12 kilometer nordväst om Traryd. Riksväg 25 mellan Halmstad och Kalmar passerar cirka 8 kilometer norr om vindparken och E4:an cirka 8,6 kilometer öster om vindparken. Området är utpekat i kommunens vindbruksplan som lämpligt för vindkraft och är i huvudsak bestående av skogslandskap och myrar. Markanvändningen i området utgörs till stor del av skogsbruk.

Samråd hölls under sommaren 2020. En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken lämnades in till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län (MPD) i slutet av 2020. Efter det har MPD kungjort ärendet och Ljungby kommun har tillstyrkt projektet. Nu väntar fortsatt prövning hos Länsstyrelsen.

JUNI 2020

Samråd

DEC 2020

Inlämning tillståndsansökan

SEPT 2024

Planerad driftstart 2024-2025

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan är projektchef sedan 2018.

Julia Nordgärd

Projektadministratör