Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindpark Staverhult
  • Antal verk4
  • Totalhöjd270
  • Driftstart2025

Fakta och information

Projektet Staverhult ligger i Ljungby kommun, cirka två mil sydväst om Ljungby och cirka tolv kilometer nordväst om Traryd. Området är utpekat i kommunens vindbruksplan som lämpligt för vindkraft och består i huvudsak av skogslandskap och myrar. Markanvändningen i området utgörs till stor del av skogsbruk.

Samråd hölls under sommaren 2020. En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken lämnades in till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län (MPD) i slutet av 2020. I mars 2022 beviljades tillstånd för tre av fyra vindkraftverk med en totalhöjd på 270 meter. Beslutet har överklagats och prövas nu i Mark- och miljödomstolen (MMD).

Vindmätning pågår sedan hösten 2022 i området.

JUNI 2020

Samråd

DEC 2020

Inlämning tillståndsansökan

NOV 2026

Planerad driftstart

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan har jobbat på SR Energy sedan 2008 och har t ex varit med och byggt Lemnhult och startat upp Tvinnesheda. Sedan 2018 är Dan vår projektchef.

Julia stöttar upp projektavdelningen sedan 2020 och arbetar i de flesta projekten från tidigt skede, i tillståndsfasen och byggfasen.

Julia Nordgärd

Projektadministratör