Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindpark Staverhult
  • Antal verk4
  • Totalhöjd270
  • Driftstart2025

Fakta och information

Projektet Staverhult ligger i Ljungby kommun, cirka två mil sydväst om Ljungby och cirka tolv kilometer nordväst om Traryd. Området är utpekat i kommunens vindbruksplan som lämpligt för vindkraft och består i huvudsak av skogslandskap och myrar. Markanvändningen i området utgörs till stor del av skogsbruk.

Samråd hölls under sommaren 2020 och ansökan om tillstånd enligt miljöbalken lämnades in till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län (MPD) i slutet av 2020. I juni 2023 beviljade Mark- och miljödomstolen (MMD) tillstånd för samtliga fyra vindkraftverk.

Vindmätning pågår sedan hösten 2022 i området.

När SR Energy anlägger vindparker i en kommun blir bolaget en lokal företagare. Att ställa upp för föreningslivet är en del av modernt företagande och ett naturligt sätt för oss att visa vårt lokala engagemang. Vi åtar oss som en del i vår affärsverksamhet att årligen dela ut Vindbonus till det lokala föreningslivet kring våra byggda vindparker. Vindbonusen är idag 10 000kr per vindkraftverk och år.

JUNI 2020

Samråd

DEC 2020

Inlämning tillståndsansökan

NOV 2026

Planerad driftstart

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:
Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft:
Energimyndigheten.se
Naturvårdsverket.se

Korta filmer som sammanfattar utredningen om stärkta incitament för utbyggd vindkraft (Incitamentsutredningen) som överlämnades till regeringen den 27 april 2023:
Incitamentsutredningen (SOU 2023:18)

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan har jobbat på SR Energy sedan 2008 och har t ex varit med och byggt Lemnhult och startat upp Tvinnesheda. Sedan 2018 är Dan vår projektchef.