Stena Renewable blir SR Energy. Vi har nyligen bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vindpark Älmedal
  • Antal verk9
  • Totalhöjd200 meter
  • Driftstart2025

Fakta och information

Projekt i Uppvidinge kommun, cirka tre kilometer väster om Åseda. Området domineras av skogsmark och till stor del aktiv produktionsskog. Delar av projektområdet ligger inom område utpekat som riksintresse för vindbruk och i kommunens översiktsplan utpekade som prioriterade och möjliga områden för vindkraft.

Tillståndet för nio vindkraftverk i Älmedal vann laga kraft i april 2018. Byggstart av vindparken bedöms kunna ske 2024.

Antal verk: 9
Totalhöjd: 200 meter
Driftstart: 2025
APR 2018

Lagakraftvunnet miljötillstånd

OKT 2025

Driftstart

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan är projektchef sedan 2018.

Marika Åkerman

Projektledare

Julia Nordgärd

Projektadministratör