Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindpark Älmedal
  • Antal verk9
  • Totalhöjd200 meter
  • Driftstart2025

Fakta och information

Projekt i Uppvidinge kommun, cirka tre kilometer väster om Åseda. Området domineras av skogsmark och till stor del aktiv produktionsskog. Delar av projektområdet ligger inom område utpekat som riksintresse för vindbruk och i kommunens översiktsplan utpekade som prioriterade och möjliga områden för vindkraft.

Tillståndet för nio vindkraftverk i Älmedal vann laga kraft i april 2018. Byggstart av vindparken bedöms kunna ske 2024.

Antal verk: 9
Totalhöjd: 200 meter
Driftstart: 2025
APR 2018

Lagakraftvunnet miljötillstånd

OKT 2025

Driftstart

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan har jobbat på SR Energy sedan 2008 och har t ex varit med och byggt Lemnhult och startat upp Tvinnesheda. Sedan 2018 är Dan vår projektchef.

Marika har varit på SR Energy sedan 2019 och är byggprojektledare för bland annat Vindpark Riskebo och Älgkullen.

Marika Åkerman

Projektledare

Julia stöttar upp projektavdelningen sedan 2020 och arbetar i de flesta projekten från tidigt skede, i tillståndsfasen och byggfasen.

Julia Nordgärd

Projektadministratör