Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Case Vindpark Älgkullen

Hållbarhet i fokus vid
bygget av Vindpark Älgkullen

”Vi vill satsa på åtgärder som gör skillnad”

Mellan Ludvika och Grängesberg växer Vindpark Älgkullen fram. En vindparksbyggnation med hållbarhet i fokus genom mobil betongtillverkning och naturvårdsåtgärder för biologisk mångfald.

Våren 2023 tog SR Energy det första steget i byggnationen av Vindpark Älgkullen i Smedjebackens kommun. Nu har fundamenten till vindkraftverken gjutits på plats och under våren 2025 påbörjas installationen av turbinerna. Marika Åkerman, projektledare på SR Energy, blickar tillbaka på en lyckad fundamentsgjutning, där man för första gången blandade betongen på plats i vindparken. 
– Det gör att vi drastiskt kan minska våra transporter i byggskedet. Dessutom har gjutningen gått snabbare och arbetsmiljön har förbättrats för teamet som gjuter fundamenten, säger Marika Åkerman.

Mindre cement
Mellan 100 och 150 ton koldioxid har sparats in på att betongen blandas på plats, vilket motsvarar ungefär 1 500 lastbilstransporter. Betongtillverkningen utförs av Jönssons Betong, en av Sveriges ledande leverantörer av mobila betongtjänster som har gjutit över 800 vindkraftsfundament. 
– Betongen blandas upp med flygaska för att minska användningen av cement. Flygaskan minskar utsläppen med 20 procent. Att betongen tillverkas i parken gör också att vi kommer närmare produktionen och på så sätt får bättre kontroll på processen, säger Marika.

Slåtterförsök vid naturminne
Parallellt med byggnationen pågår ett arbete med att genomföra naturvårdsåtgärder för biologisk mångfald. SR Energy har bland annat samarbetat med Länsstyrelsen i Dalarna för att bevara den hotade blomarten finnklinten vid naturminnet Sporrberg.
– Sedan tidigare har Länsstyrelsen röjt gran och sly i området. Genom att testa olika typer av slåtter på Sporrberg får man kunskap i vad som gör att finnklinten trivs och därefter kan skötselplanen uppdateras. Den här insatsen hade inte varit möjlig utan vårt bidrag. Vi vill satsa på åtgärder som gör skillnad.

SR Energy har också ett nära samarbete med en lokal fiskeförening som har byggt och satt upp 36 fågelholkar för sex olika typer av fågelarter efter ritningar från miljökonsulter på Ecogain. Föreningen kommer även sköta om holkarna.