Stena Renewable blir SR Energy. Vi har nyligen bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vindpark Skäckarp
  • Antal verk20
  • Totalhöjd270 meter

Fakta och information

Projektet Skäckarp ligger i Ljungby kommun, två mil sydväst om Ljungby och ca tre kilometer söder om riksväg 25. Området är utpekat i kommunens vindbruksplan som lämpligt för vindkraft och är i huvudsak bestående av skogslandskap och myrar. Markanvändningen i området utgörs till stor del av skogsbruk.

SR Energy lämnade in tillståndsansökan för en vindpark med max 20 vindkraftverk sommaren 2020. Då Försvarsmakten motsatte sig en etablering av vindkraft i området och Ljungby kommun därefter valde att inte tillstyrka projektet drogs ansökan tillbaka. Området är fortsatt intressant och lämpligt för vindkraft och projektet kan aktualiseras längre fram om Försvarsmaktens inställning ändras.

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan är projektchef sedan 2018.

Julia Nordgärd

Projektadministratör