Stena Renewable blir SR Energy. Vi har bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vi byter namn

Stena Renewable blir SR Energy

Stena Renewable startade 2005 och har utvecklats till en av Sveriges största investerare i förnybar energi. Under de senaste åren har ägarstrukturen breddats och vi ägs i dag av KLP, AMF, Alecta, och Stena. Våra ägare förvaltar kapital för över sju miljoner pensionssparare. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en fortsatt expansion och ytterligare investeringar i förnybar energi.

Vi har bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Vi investerar långsiktigt i grön energi för att det är Nödvändigt, Effektivt och Hållbart.

Långsiktiga ägare:

Till Startsidan