Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

27, May, 2024

Pressmeddelande

Torntransporter till Vindpark Älgkullen

Nu har transporterna med turbindelar till SR Energys Vindpark Älgkullen börjat rulla, från Gävles hamn, genom Dalarna och fram till vindparkområdet. Det är det första steget för turbinleverantören Vestas, som under sommaren och hösten ska montera och driftsätta de 200 meter höga vindkraftverken.

Under det gångna året har markentreprenören Kanonaden byggt vägar och kranytor, lagt interna elkablar samt gjutit fundament till de femton vindkraftverken som vindparken består av. Full aktivitet i området har även nätägaren VB Elnät haft då elnätet behöver byggas ut för att ansluta vindparken. Nu är området redo för montage av vindkraftverken.

Transporter sker nattetid

Varje vindkraftverk består av fem torndelar, ett tornhus där växellåda och generator sitter samt en hub som de tre bladen monteras mot. För att minska störningar i trafiken körs alla transporter nattetid. Komponenternas vikt fördelas mellan transportens många hjulpar vilket gör att lasten kan köras på vanlig väg med ett max på 12 tons axeltryck. Transporternas höjd och längd medför att vägarna behöver ändras tillfälligt eller permanent, till exempel genom att skyltar plockas ned, luftledningar höjs, kurvor breddas och träd intill vägar tas ned. Arbete med dessa förberedelser har pågått under våren i år. Att transporter sker nattetid är även en fördel då flera av vägarna till vindparken är känsliga för tjällossning.

Insatser för att minska antalet transporter under byggnation

I Vindpark Älgkullen har det funnits goda förutsättningar att hushålla med resurser i samband med byggnationen av vindkraftverkens fundament. Samtliga fundament har kunnat förankras i berget vilket mer än halverar behovet av betong. Vid byggnation av Vindpark Älgkullen har betongen har blandats på plats, vilket innebär ett reducerat antal betongtransporter - totalt i projektet har detta förfarande sparat mer än 700 transporter.

Välkommet bidrag av el i Dalarna

Det är industrin i Dalarna som står för den största elanvändningen och vattenkraft för den största elproduktionen. I dagsläget är inte Dalarna självförsörjande på el och behovet av el framöver ökar stadigt. Vindpark Älgkullen planeras årligen producera 270 000 000 kWh vilket motsvarar hushållsel till 54 000 villor.

  • Vindpark Älgkullen kommer att ge ett bra tillskott av förnybar energi i en region som behöver det. Vindparken stärker upp elförsörjningen i Dalarna och bidrar därmed till att industri får goda förutsättningar i regionen, säger Peter Zachrisson, VD för SR Energy.

Kortfakta

  • Högst transport är tornens botten som har en diameter på 6,3 meter. Tillsammans med fordonen blir höjden på transporten 6,8 meter.
  • Längst transport, på hela 83 meter, är bilen som kör vindkraftverkets blad. De yttersta 15 metrarna på bladet hänger ut bakom transportens sista hjulpar.

Tyngst är det fordon som kör den kombinerade generatorn och växellådan, bara komponenter väger 90 ton.

För mer information, kontakta gärna:

Marika Åkerman
Projektledare Vindpark Älgkullen
+ 46 70 855 394
marika.akerman@srenergy.se

Malin Serrander
Hållbarhets- och kommunikationsansvarig
+46 70 662 57 04
malin.serrander@srenergy.se