Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

31, May, 2023

Pressmeddelande

SR Energy ökar effekten i kraftsystemet

Pressmeddelande 31 maj, 2023

Under maj har vindkraftsproducenten SR Energy inlett handel på stödtjänstmarknaden via elhandelsbolaget Bixia. Genom att vara beredda att reglera ner effekt för att tillgängliggöra kapacitet bidrar bolaget till frekvensstabiliteten i elnätet.

Vid obalans mellan produktion och konsumtion i kraftsystemet uppstår störningar. Handeln med stödtjänsten FCR-D ned innebär en tillfällig minskning av mängden energi i kraftsystemet. SR Energy hjälper Svenska kraftnät att hålla frekvensstabiliteten i elnätet genom att vara beredda att reglera ner effekt för att tillgängliggöra kapacitet i nätet genom minskad elproduktion.

Vindpark Kronoberget i Lekebergs kommun blir ett pilotprojekt för handeln med stödtjänster för SR Energy. Vindparken har en installerad effekt på 61 MW, där hälften är kvalificerad för handel. Fler vindparker står redo att delta i handeln om projektet faller väl ut. Det är vindkraftsverkstillverkaren Vestas som på uppdrag av SR Energy utför prognosläggning av tillgänglig kapacitet för nättjänsten samt reglering. Sedan ett par år är elhandelsbolaget Bixia en aktiv aktör på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad. För SR Energys räkning kommer Bixia att ansvara för budgivning och prissättning av tillgänglig kapacitet samt hantera kommunikationen med Svenska Kraftnät.

–SR Energy gör en viktig insats för samhällsnyttan och den gröna omställningen, när de i tidigt skede väljer att tillsammans med oss bli leverantörer på den framväxande stödtjänstmarknaden. Samtidigt som de får nya intäktsströmmar bidrar de till att stabilisera energisystemet och möjliggör därmed en ökning av förnybar el i Sverige, säger Johan Tholf, som är krafthandlare på Bixia.

Behovet av reglerbar kraft ökar i takt med att vi får mer el från sol och vind. Här spelar SR Energy en viktig roll när de tillfälligt kan minska elproduktionen i vissa av sina vindkraftverk, när produktionen i elsystemet är för stor i förhållande till förbrukningen.

  • –Vi är glada att numera kunna erbjuda effekt från vindkraft till stödtjänstmarknaden. Vi stärker vår långsiktiga affär som elproducent men framförallt bidrar vi även till ökad stabilitet i kraftsystemet. Att vindkraften kan vara med och hjälpa kraftsystemet och frekvenshållningen i nätet bedömer vi vara en förutsättning och möjliggörare för fortsatt expansion av ny förnybar elproduktion i Sverige, säger Staffan Bergh Analyschef på SR Energy.

Kortfakta om ämnet i nyheten

Kraftsystemet är i omvandling och övergången till en ökad andel förnybar elproduktion som är väderberoende, medför att behovet av stödtjänster för balansering kommer öka. Svenska kraftnät ansvarar för att säkerställa marknader för stödtjänster. En stödtjänst bidrar med en viss förmåga som kraftsystemet behöver, såsom en upp- eller nedreglering av produktion eller förbrukning av el. Stödtjänsten FCR-D ned är en frekvenshållningsreserv för störd drift, (FCR-D, downward Frequency Containment Reserve Disturbance) där ”ned” står för nedreglering. Handeln med FCR-D ned ger en tillfällig minskning av mängden elenergi i kraftsystemet.

Källa: Svenska Kraftnät

Om SR Energy

SR Energy investerar i förnybar energi för att säkra en hållbar energiförsörjning. Bolaget projekterar, bygger och förvaltar effektiva vindparker för ett långsiktigt ägande. Med en årlig produktion av 2 TWh bidrar bolaget till en hållbar energiförsörjning i södra Sverige där behovet av energi är som störst. SR Energy ägs av AMF, Alecta, KLP och Stena Adactum.
www.srenergy.se

För mer information, kontakta gärna:
Malin Serrander
Hållbarhets- och kommunikationschef
+46 70 662 57 04
malin.serrander@srenergy.se

Ladda ner pressmeddelande