Stena Renewable blir SR Energy. Vi har bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

24, September, 2021

Nyheter

Samråd Vindpark Mörtsjö

Vi utreder möjligheten för vindkraft vid Mörtsjö, Finspångs- och Hallsbergs kommuner, Örebro och Östergötland län, och nu pågår samråd som är en del av tillståndsansökan enligt miljöbalken. Samrådet genomförs såväl skriftligen som muntligen genom en samrådsutställning. 

Den digitala versionen av samrådsutställningen kan besökas via https://srenergy.se/vindparker/mortsjo/