Stena Renewable blir SR Energy. Vi har bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

15, September, 2021

Nyheter

Samråd Vindpark Kärnebo

Vi utreder möjligheten för vindkraft vid Kärnebo, Mönsterås kommun, Kalmar län. Samrådet genomförs såväl skriftligen som muntligen genom en samrådsutställning.

Den digitala versionen av samrådsutställningen kan besökas viahttps://srenergy.se/vindparker/karnebo/