Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

16, May, 2022

Pressmeddelande

Södra Sveriges största vindpark invigd 

Nu är Vindpark Åby-Alebo, nära Fliseryd i Mönsterås kommun, officiellt invigd. Med sina 36 verk blir den södra Sveriges största vindpark. I dag, den 13 maj, hölls öppet hus för allmänheten och ett tiotal skolklasser från kommunen gjorde studiebesök i vindparken. - Vi är stolta och glada över att vi är med och bidrar till vindkraftens utbyggnad i Sverige, säger Peter Zachrisson, vd på SR Energy.

Våren 2020 tog SR Energy det första steget i bygget av Vindpark Åby-Alebo i Mönsterås. Drygt två år senare,den 17 mars 2022, var alla 36 vindkraftverk testkörda och slutbesiktigade. – Det var en fantastisk känsla att gå i mål efter två intensiva år. Vi har hållit vår tidsplan, trots att arbetet hargenomförts under en utmanande pandemi. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit ihop med våra leverantöreroch markägare. Genom hela projektet har det känts som att vi har gjort detta tillsammans, säger Per Eriksson,projektledare för Vindpark Åby-Alebo på SR Energy.

Med Vindpark Åby-Alebos 36 verk är SR Energy nu uppe i 154 driftsatta vindkraftverk i Sverige. Vindpark Åby-Alebo kommer att ha en årlig produktion på 500 GWh, vilket motsvarar hushållsel till 100 000 bostäder. 

– Det finns ett stort behov av el, framför allt i de södra delarna av landet. God tillgång på förnybar energi i elprisområde 3 och 4 är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv i södra Sverige. Etableringen av denna vindpark är ett viktigt steg för att möjliggöra energiomställningen; det är tydligt att vindkraften behövs för att bromsa klimatförändringarna, trygga energiförsörjningen och pressa elpriserna, sägerPeter Zachrisson, vd på SR Energy.

Kortfakta Vindpark Åby-Alebo

Leverantör: Vestas

Teknisk livslängd: 30 år

Max effekt: 4,3 MW

Navhöjd: 125 m

Rotordiameter: 150 m

Produktion: 500 GWh/år

Driftstart: 2021

För mer information, kontakta gärna:

Malin Serrander

Hållbarhets- och kommunikationsansvarig

+46 70 662 57 04

malin.serrander@srenergy.se

Om Vindpark Åby-Alebo

Vindpark Åby-Alebo, mellan Fliseryd och Mönsterås i Mönsteråskommun, består av 36 vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter. Det är 21 privata markägare inom vindparken och det bedrivs ettaktivt skogsbruk i området. Byggnationen av Vindpark Åby-Alebo påbörjades under 2020 och vindkraftverken sattes succesivt i drift under 2021. Vid årsskiftet 2021–2022 var samtliga vindkraftverk driftsatta. SR Energy beräknar att produktionen kommer vara 500 GWh om året, vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel för 100 000 villor.