Stena Renewable blir SR Energy. Vi har bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Integritetspolicy

Policy för Personal data protection (GDPR) inom SR Energy.

Bakgrund

GDPR (General Data Protection Regulation) som ersätter PUL börjar gälla från 25 maj 2018 och reglerar företagets hantering av personuppgifter. Personuppgifter är all data som kan kopplas samman till en person t ex personnummer, namn, adress, telefonnummer etc.

GDPR innebär i korthet att bolaget;

 • inte ska samla in fler personuppgifter än nödvändigt och enbart för ett visst, i förvägbestämt ändamål.
 • inte ska spara uppgifterna längre än nödvändigt.
 • skydda de personuppgifter som hanteras i företaget.

Policy

Bolaget ska generellt inte spara på personuppgifter men undantag görs för;

 • Fullgörande av avtal
 • Kund/leverantörsförhållande
 • Relevant koppling till bolag och / eller vindkraftspark

Exempel på register som bolaget har är Vindbonusansökning, Störningsärenden, Register för arrendeutbetalning, etc.

Bolaget ska använda personuppgifter i enlighet med dess ursprungliga syfte och enbart till det.

Persondata ska inom skälig tid tas bort - när ovan nämnda kriterier inte längre är gällande. Skälig tid bedömer bolaget är upp till maximalt två års tid. Att ta bort personuppgifter innebär att uppgifterna raderas och ej går att återskapa.

För personaldata och generell IT så köper SR Energy tjänsterna från Stena AB och anpassar sig till deras anpassning gällande GDPR.

Bolaget ansvarar för att personuppgifterna stannar inom bolaget. Om bolagets personuppgifter av någon anledning kan antas ha kommit utanför bolaget ska det anmälas till GDPR-ansvarige inom SR Energy som gör bedömning om det ska rapporteras till Datainspektionen.

GDPR-ansvarig inom SR Energy är CFO.

 

Bilaga 1

Register med personuppgifter:

 • Ansökan för Vindbonus
 • Qoll
 • Arrenderegister i Excel
 • CMS
 • Hemsida

Gallringsrutin:

 • Personuppgifter som inte längre är relevanta och är äldre än 18 månader ska tas bort
 • Uppgifter med direkt koppling till en vindkraftpark, t ex ett störningsärende, kvarstår under vindkraftsparkens livstid och raderas därefter
 • Arrendelista uppdateras minst en gång om året. Ej gällande uppgifter raderas.

 

Allmänt om Cookies (kakor)

Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen och göra upplevelsen för dig som besöker sajten bättre och smidigare. En kaka är en kort textfil som webbplatsen du besöker ber om att få spara på din dator under en bestämd tid.

På många webbplatser används kakor för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som gör det smidigare och lättare att använda sajten.

Stänga av alla kakor
Om du inte vill acceptera några kakor kan du ställa in detta i din webbläsare. Du kan välja att den automatiskt blockerar lagring av kakor eller informerar dig varje gång en webbplats du besöker begär att få lagra kakor. Du kan även radera kakor som tidigare sparats i din webbläsare. Besök din webbläsares hjälpsidor för mer information om detta.

Cookies på SR Energy

Google Analytics
Webbplatsen använder tjänsten Google Analytics för att samla in och därefter sammanställa statistik över besökares användarmönster.

Läs mer om Google Analytics och hur Google hanterar cookies och personlig integritet:
https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/

På den angivna webbplatsen finns också möjlighet att välja bort vidare statistikinsamling från Google Analytics.

Vimeo
Vi använder oss av Vimeo för att hantera filmklipp som vi bäddar in på vår sajt.
Vimeo.com beskriver sin användning av cookies här:
https://vimeo.com/privacy

Om du väljer att inte acceptera cookies kan du inte utföra vissa tjänster som tillhandahålls av vimeo.com.