Stena Renewable blir SR Energy. Vi har bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Här får du veta lite mer om vindkraft. Fakta om produktionen idag och imorgon.

VK_mobil[m/s – kWh]1 varv av ett vindkraftverk i Vindpark Kronober -get genererar energi till full uppladdning av 404 iPhone X.
Tesla_jordenEn Tesla model 3 kommer ca 151 varv runt jorden med energin genererad från ett vindkraftverk under en månad
meter_per_sekund325m/sm/sVindkraftverken producerar el mellan 3 m/s och 25 m/s. Blåser det mer än 25 m/s stängs de av.
Andel årligt energibehov som täcks av vindkraft i Europa1. Danmark................48%2. Irland.................38%3. Tyskland...............27%4. Storbritannien.........27%5. Portugal...............25%6. Spanien................22%7. Sverige................20%8. Grekland...............15%9. Belgien................14%10. Litauen...............13% Snittet i Europa..........16%
11_sekundmeter11 m/s Så mycket måste det blåsa för att vindkraftverk ska nå max effekt
Vindkraftverk_effektI framtiden blir vindkraftverken större och mer effektiva. Då kommer färre antal verk behövas för att uppnå samma effekt 250 200 150 100 50 0 Genomsnittet idag 17,6 TWh genereras av 3400 verk Med dagens teknik (4 MW) 90 TWh genereras av 7000 verk Med framtidens teknik (6 MW) 90 TWh genereras av 4000 verk Med framtidens teknik (12 MW) 90 TWh genereras av 2000 verk
StegeFör att komma ända upp i maskinhuset i ett vindkraftverk i Vindpark Lemnhult får du klättra 430 steg på en stege. Är du lat tar du hissen.
SR Energys vindkraft reducerar och minskar utsläppen av CO2 motsvarande utsläppen från fossil kraftproduktion utsläppen från: 300 000 av Sveriges bilar
MalmöSR Energy producerar el motsvarande hushållsel för hela Malmö stad
Visste du att ett vindkraftverk genererar den energisom krävs för att tillverka det under 6-9månader
tuberAsset 1CO2 avtryck per produceradkWh per energikällaVindkraft................5,3gKärnkraft.................16gKolkraft................1001gSolkraft..................46gVattenkraft................4gCO2
elDu vet väl att du kan köpa vind-el direkt i ditt eluttag Ursprungsmärkning innebär att Du enkelt ska kunna se varifrån elen kommer och vilkenmiljöpåverkan den har. Därigenom kan Du enklare välja elavtal och med konsumentmakt bidra till en mer klimat- och miljövänlig elproduktion i Sverige.Genom att välja att köpa el från enbart vindkraft påverkar Du Ditt elbolags inköp av el och Du är därmed med och driver utvecklingen av förnybar elproduktion i Sverige.

Såhär har vi räknat

Mobil + Vinkraftverk: iPhone XR 11,21Wh enligt Wikipedia.org

Bil runt jorden: Tesla model 3 long range går 411 km (wltp) på en laddning. Batteriet innehåller då 74 kWh och laddningen har haft 95% verkningsgrad (77,9kWh förbrukning vid laddning).

Sveriges elproduktion 2017: Källa: Energimyndigheten

Vindkraft Europa: Källa: Wind Europe (PDF)

Effekt framtidens vindkraftverk: Källa: Energimyndigheten 

Stege vindkraftverk: Standard på avstånd mellan stegpinnar föreskriver 25-30 cm. Ett verk i vindparken Lemnhult har 129 meters navhöjd med 430 steg.

CO2 utsläpp bil & flyg 300.000 bilar baserat på produktion SR Energy > Varje kWh minskar CO2 utsläpp med 0,6 kg/kWh enligt rapporten Vindkraftens Klimatnytta

Genomsnittlig körsträcka för en bil är 1211 mil per år (Trafikanalys, trafa.se) > Genomsnittliga utsläpp är 149 g CO2/km enligt trafikverket

El Malmö stad: Det bor 2,2 personer per hushåll enligt SCB

Malmö stad har 339313 invånare 2018. Källa: Malmö.se

154 233 hushåll i Malmö > Hushållsel beräknas till 5000 kWh > SR Energys produktion motsvarar hushållsel till 175 000 hushåll (villa)

Tillverkning vindkraftverk: Livscykelanalysen är beräknad på all energiåtgång från materialbrytning, tillverkning, montage, drift och nedmontering av vindkraftverken samt all entreprenad ingår i beräkningen. Olika analyser bekräftar beräkningarna.

CO2 Avtryck per energikälla:   IPCC

SR Energy – frågor och svar