Stena Renewable blir SR Energy. Vi har bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vår riktning

Vi bygger ett förnybart energibolag som bara producerar förnybar, grön energi.

Med kursen lagd mot
en renare värld.

SR Energys mål är tydligare än de flesta företags. Vi bygger ett energibolag som bara producerar förnybar, grön energi. Efterfrågan är stor och i snabb tillväxt. En position som är stark idag, och som förväntas bli ännu starkare framöver.

Redan från början har vi byggt SR Energy kring vindkraft och hållbarhet. Och nu lever vi vår dröm: vi underlättar just nu den enorma och fantastiska omställningen till en hållbar energiproduktion. Utvecklingen är nödvändig, och transformationen av svensk elmarknad har bara börjat.

Vi vill vara bäst i Sverige på vindkraft genom att projektera, bygga och förvalta egna vindparker på lång sikt. Vi har idag 154 vindkraftverk i drift, och vi siktar på en kraftig tillväxt under de närmaste åren.

Men vi söker inte tillväxt bara för tillväxtens skull. Vi agerar alltid enligt följande värderingar:

– Långsiktighet. Vi bygger inte för att sälja, utan för att äga och förvalta under lång tid.

– Effektivitet. Vi är varsamma med alla resurser – jordens och våra egna. Det är det enda sättet att skapa långsiktigt sunda investeringar.

– Omtanke. Vi är ett miljöföretag. Det betyder att vi bryr oss om både omgivning och människor. För varje nytt vindkraftverk vi bygger, reduceras utsläppen av koldioxid ytterligare.

Det betyder att varje dag våra anställda går hem från jobbet, har de gjort världen lite bättre.