Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vår riktning

Vi bygger ett förnybart energibolag som bara producerar förnybar, grön energi.

Med kursen lagd mot
en renare värld.

SR Energy bygger ett energibolag som producerar förnybar energi. Redan från början har vi byggt SR Energy kring vindkraft och hållbarhet. Vi investerar i vindkraft för att det är Nödvändigt, Effektivt och Hållbart.

Vi vill driva utvecklingen mot en hållbar energiförsörjning genom att projektera, bygga och förvalta effektiva vindparker för ett långsiktigt ägande. Vi tar ansvar i hela värdekedjan - från projektinitiering till drift. Nu projekterar vi även solkraft. Tillsammans kan vind- och solkraft ge ett bättre utnyttjande av elsystemet.

Vårt fokus på södra Sverige innebär att vi producerar där behovet av energi är som störst, där vi kan göra störst skillnad. Med vår projektportfölj på 1,2 GW hoppas vi på stark tillväxt under de kommande åren.

SR Energy är en ansvarsfull aktör och våra medarbetare agerar enligt följande värderingar:

Långsiktighet. Vi bygger för att äga och förvalta under lång tid. Allt arbete i form av projektering, byggnation, drift och underhåll har ett långsiktigt fokus. Långsiktigheten gäller även våra relationer, val av leverantörer och hur vi bygger vår organisation.

Effektivitet. Vi är varsamma med alla resurser – jordens och våra egna. Det är det enda sättet att skapa långsiktigt sunda investeringar.

Omtanke. Vi ska visa andra och oss själva omtanke i allt vi gör. Vi arbetar med förnybar energi, vilket är ett sätt att visa omtanke om vår planet och skapa en hållbar framtid.