Stena Renewable blir SR Energy. Vi har nyligen bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

15, September, 2021

Nyheter

Samråd Vindpark Ebbegärde

Vi utreder möjligheten för vindkraft vid Ebbegärde, Kalmar kommun, Kalmar län och nu pågår samråd som är en del av tillståndsansökan enligt miljöbalken. Samrådet genomförs såväl skriftligen som muntligen genom en samrådsutställning.

Den digitala versionen av samrådsutställningen kan besökas via https://srenergy.se/vindparker/ebbegarde/