Stena Renewable blir SR Energy. Vi har bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vindpark Pjunkeberg

Fakta och information

Vi utreder möjligheten att etablera en vindpark vid Brevens bruk och Högsjö. För att de som också finns i områdets närhet skulle få mer information kring våra tankar bjöd vi in till ett digitalt möte den 7 juni 2021.

En inspelning av presentationen finns att se via länken nedan. Inspelningen börjar cirka 1,5 minut innan mötet börjar.

Länk till inspelning av tidigt dialogmöte

Kontaktpersoner

Dan har jobbat på SR Energy sedan 2008 och har t ex varit med och byggt Lemnhult och startat upp Tvinnesheda. Sedan 2018 är Dan vår projektchef.

Julia stöttar upp projektavdelningen sedan 2020 och arbetar i de flesta projekten från tidigt skede, i tillståndsfasen och byggfasen.

Julia Nordgärd

Projektadministratör

Pia har jobbat på SR Energy sedan 2009 och har byggt flertalet vindparker, senast Kronoberget och Fjällberget. Nu jobbar Pia framför allt i tidiga skeden av projekten.